آگهی مزایده عمومی

شهرداری خاش در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 62 مورخ 16/10/98 شورای محترم اسلامی شهر خاش نسبت به واگذاری 35 دهنه غرفه به مساحت هر دهنه 15 مترمربع واقع در خیابان سرباز و خیابان رودکی جنب پارک تفتان جهت فروش میوه و تره بار به صورت اجاره بر اساس قیمت پایه کارشناسی به مدت 2/دو سال شمسی از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی اقدام نماید.

1.      آخرین مهلت جهت شرکت در مزایده 10/ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم می‌باشد.

2.      شرکت کنندگان در مزایده می‌بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا آخر مهلت اعلام شده در پاکات سربسته که به صورت الف: شامل سپرده، پاکت ب: شامل اسناد و مدارک تحویلی و پاکت ج: شامل قیمت پیشنهادی می‌باشد قرارداده و به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

3.      سپرده شرکت در مزایده 5% قیمت پایه می‌باشد که می‌بایستی به صورت تضمین نامه بانکی و یا رسید بانکی که وجه آن به حساب شماره 0105614573004 شهرداری نزد بانک ملی شعبه مرکزی خاش واریز شده باشد.

4.      سپرده نفرات اول تا سوم برندگان در مزایده به ترتیب درخواست و عدم انعقاد قرارداد به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید.

5.      کسانی که درخواست غرفه را به صورت یکجا داشته باشند در صورت دارا بودن شرایط لازم از اولویت در ارتباط با واگذاری برخوردار خواهند بود.

6.       تعیین نرخ هر واحد غرفه بنا به درخواست برنده مزایده و پیشنهاد شهرداری به شورای محترم شهر خاش و تصویب آن توسط شورا صورت خواهد گرفت و برنده مزایده نمی‌تواند بدون مجوز شهرداری نسبت به تعیین نرخ واحد های یاد شده اقدام نماید.

7.      شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

8.      هزینه چاپ آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.

9.      شرکت کنندگان در مزایده جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند در ساعات اداری به شهرداری مراجعه نمایند.

شهردار خاش


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد