جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

مناقصه عمومی

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی خدمات حمل و نقل مجتمع خود را واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)، سایت 4، به اشخاص توانمند و واجد شرایط در این زمینه واگذار نماید.

1-مهلت دریافت اسناد مناقصه: ده روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج در بند 5.

2-آخرین مهلت تسلیم پاکت‌های مناقصه (الف، ب، ج)، ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به نشانی مندرج در بند 5.

3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 2.100.000.000 (دو میلیارد و یکصد میلیون) ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با سپرده نقدی در وجه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا می‌باشد.

4-زمان گشایش پاکت‌های مناقصه: سه روز پس از آخرین مهلت ارایه پیشنهادها می‌باشد.

5-متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به نشانی سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا به نشانی: WWW.BSPC.IR مراجعه نمایند.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد