آگهی مناقصه عام دو مرحله‌ای

                                               شماره 91/98 س       

                                

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید نرم افزار پلتفرم API Gateway به همراه خدمات پشتیبانی خود را از طریق برگزاری مناقصه عام دو مرحله‌ای از شرکت‌های واجد شرایط مطابق اسناد مناقصه خریداری نماید.

متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 12/12/98 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 300.000 ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران (شناسه پرداخت 170009718461245) به نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان ونک، ساختمان برج همراه، طبقه سوم، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پس از مطالعه کامل و مهر و امضاء مجاز آن به همراه پیشنهاد خود تا ساعت 15:00روز دوشنبه مورخ 19/12/98 به نشانی یاد شده بالا تسلیم نمایند.

جلسه بازگشایی پاکات مناقصه ساعت 09:00 صبح روز سه‌شنبه مورخ 20/12/98 در محل کمیسیون معاملات طبقه سوم، برج همراه خواهد بود. ضمناً مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 2.400.000.000 ریال (به حروف دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال) می باشد که لازم است به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارایه گردد.  مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88640727  تماس حاصل نمایند.

لازم به ذکر است هر یک از شرکت‌های حاضر در مناقصه بایستی به سایت تأمین کنندگان همراه اول به نشانی WWW.mci.ir/tamin مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام نمایند. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

 

                                                                                          اداره کل خرید

                                                                                 شرکت ارتباطات سیار ایران

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد