آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره4/98

((نوبت اول))

نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه آب و مخازن مراغه

دستگاه مناقصه‌گزار: شركت آب و فاضلاب مراغه

موضوع مناقصه: نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه آب و مخازن مراغه

محل اجرا: شهر مراغه

محل تأمين اعتبار:  از محل اعتبارات جاري شركت

مبلغ  برآورد اوليه مناقصه:  7٫560٫000٫000 (هفت میلیارد و پانصد و شصت میلیون) ریال

مبلغ سپرده شركت در مناقصه:  378٫000٫000 (سیصد و هفتاد و هشت میلیون) ریال

مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه از تاریخ گشایش پاکات مناقصه

حداقل رتبه مورد نياز شركت در مناقصه: رتبه 5  آب یا تأسیسات و تجهیزات (اعضای هیأت مدیره یا خود شرکت، دارای حداقل یک مورد کار مشابه در زمینه نگهداری و بهره برداری شبکه آب یا فاضلاب و یا لوله گذاری شبکه آب یا فاضلاب و یا نگهداری تصفیه خانه‌های آب یا فاضلاب به اتمام رسیده با رضایتنامه کتبی کارفرما)

مهلت دريافت اسناد: بعد از فراخوان نوبت دوم    

نحوه دريافت اسناد: شرکت کنندگان بعد از فراخوان نوبت دوم  فقط با مراجعه به وب سایت شرکت آبفای مراغه به آدرس  http://www.abfa-maragheh.ir/ می‌توانند نسبت به دانلود اسناد اقدام نمایند و در صورت تمایل به شرکت در مناقصه، مبلغ 500٫000 (پانصد هزار) ريال را به حساب شماره  0106160577006  نزد بانك ملي شعبه اوحدی مراغه به نام شرکت آب فاضلاب مراغه واريز و فيش نقدي را با درج کامل نام، شناسه ملی، آدرس و شماره تلفن شرکت کننده و نام مناقصه به شماره 37223389-041 جهت تحویل به امور قراردادها فکس نمایند. با توجه به امکان دانلود اسناد از سایت شرکت آبفای مراغه واریز فیش بانکی به منزله خرید اسناد می‌باشد و شرکت کنندگان از مراجعه حضوری جهت دریافت اسناد مناقصه خودداری نمایند.

آدرس شرکت: مراغه، خیابان خواجه نصیر شمالی، خیابان شهید مطهری، شرکت آب و فاضلاب مراغه، امور قراردادها ،شماره تماس: 2-37228911-041

هزينه درج آگهي در دو نوبت بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

 

شركت آب و فاضلاب مراغه


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد