بسمه تعالی

تجدید مناقصه عمومی

 

شرکت پتروشیمی بوعلی سینادر نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای انجام خدمات عمومی مجتمع خود واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، بندر امام خمینی(ره)، سایت 4، به اشخاص توانمند و واجد شرایط در این زمینه واگذار نماید.

1-   مهلت دریافت اسناد مناقصه: ده روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی  به نشانی مندرج در بند 5.

2-   آخرین مهلت تسلیم پاکت‌های مناقصه (الف،ب،ج) ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه  به نشانی مندرج در بند 5.

3-   مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 9.500.000.000(نه میلیارد و پانصد میلیون) ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی در وجه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا می‌باشد.

4-   زمان گشایش پاکت‌های مناقصه: یک هفته بعد از  آخرین مهلت تسلیم پاکت‌های مناقصه می‌باشد.

5-   متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی  بوعلی سینا به نشانی: WWW.BSPC.IR   مراجعه نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد