آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (توام با ارزیابی کیفی)

شماره 305/99

برگزار کننده مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

موضوع مناقصه: احداث ساختمان اداری شعبه غلامان شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

مهلت، محل دریافت و تحویل اسناد: از تاریخ 17/03/1399 تا تاریخ 21/03/1399 و محل آن بجنورد، انتهای خیابان طالقانی غربی، شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی، امور تدارکات خواهد بود.

تاریخ تحویل پاکت های مناقصه تا ساعت 13:00 روز چهارشنبه مورخ 04/04/1399 و تاریخ گشایش پاکات ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 08/04/1399 می‌باشد.

میزان تضمین شرکت در مناقصه احداث ساختمان اداری شعبه غلامان شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی مبلغ 397.504.754 ریال می‌باشد.

مبلغ خرید اسناد 500.000 ریال واریز به حساب سپهر 0101806120009 بانک صادرات به نام وجوه امانی حاصل از سایر درآمدها می‌باشد.

به پیشنهادهای فاقد سپرده و امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل می‌گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی:

1.      WWW.NKEDC.IR

2.      WWW.TAVANIR.ORG.IR

3.      WWW.IETS.MPORG.IR

مراجعه نمایند.

 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد