جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار تأمین لوازم و ساخت دیوار حائل گلخانه 5هکتاري فاز2 (نوبت دوم)

شرکت زراعی دشت ناز(سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار جهت ساخت دیوار حائل گلخانه 5هکتاری فاز 2 خود از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

لذا متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و آگاهی از شرایط شرکت در آن به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

آخرین زمان دریافت پیشنهادات: ساعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ 22/05/1399

زمان گشایش پاکت‌های پیشنهادی: ساعت 13:00 روز چهارشنبه مورخ 22/05/1399

مکان: ساری، جاده گهرباران، شرکت زراعی دشت ناز

تلفن: 33726454 و 33726842-011

تلفن تماس آقای طاهرعباس قلی‌زاده جهت هماهنگی: 09111554816


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد