جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

شهرداری فرمهین در نظر دارد با استناد به مجوزشماره60مورخ26/03/1399شورای اسلامی شهر فرمهین، تعداد یک قطعه مسکونی واقع درکوی دانشگاه آزاد (زیرحریم دکل برق فشار قوی اداره برق)را از طریق مزایده به فروش برساند، متقاضیان می‌توانند از تاریخ23/05/1399لغایت پایان وقت اداری مورخ04/06/1399 جهت دریافت اسناد از ساعت 08:00 صبح الی 14:00 به استثناء ایام تعطیل به نشانی:استان مرکزی، شهرستان فراهان، شهر فرمهین، بلوار امیرکبیر، شهرداری فرمهین مراجعه نمایند و از تاریخ 04/06/1399 الی 17/06/1399 اسناد خودرا به این شهرداری تحویل دهند.ضمناً هزینه صدور سند و نقل و انتقال به عهده برنده مزایده می‌باشد و متقاضیان می‌توانند در صورت تمایل در جلسه گشایش پاکات شرکت نمایند.

*مبلغ سپرده شرکت در مزایده 5درصد قیمت پایه می‌باشد.(سپرده شرکت در مزایده می‌بایست چک تضمین شده  بانکی یا واریز مبلغ سپرده  به حساب شماره 3100000183007 بانک ملی به نام شهرداری فرمهین باشد)

*تاریخ گشایش پيشنهادات : ساعت14:30روزسه‌شنبه مورخ 18/06/1399در حضور اعضاء کمیسیون معاملات درمحل  شهرداری می‌باشد.

*آخرین مهلت شرکت درمزایده و تحویل پاکت‌های پیشنهاد قیمت: تاپایان وقت اداری دوشنبه مورخ17/06/1399می‌باشد.

*متقاضیان می‌توانند جهت كسب اطلاعات بیشتر باشماره‌های 33722500-086و33722050-086تماس حاصل ويا به آدرس اینترنتیwww.farmahin.comمراجعه نمایند.

 

ردیف

شماره قطعه

مساحت قطعه

قیمت پایه (ریال)

1

239

99/144

400.000.000

 

 

رضا سربندی فراهانی –شهردار فرمهین


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد