جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهي مناقصه عمومي شماره 167-99

موضوع: خرید 9 عدد ACTUATOR

 

شركت پتروشيمي شازند(سهامي عام) در نظر دارد موضوع فوق را به شرح مندرج در بند (الف)از طریق برگزاری مناقصه‌عمومي و طبق شرایط خصوصی و الزامات و مشخصات تعیین شده،به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

لذا ازتأمین کنندگان ذیصلاح که آمادگی وتوانایی انجام موضوع را داشته و دارای سابقه وتجربه مفید و مرتبط می‌باشند دعوت می‌گردد از تاریخ درج آگهی تا مورخ 08/11/99 (به غیر از روزهای تعطیل)، ضمن معرفی نماینده مطلع و آگاه باهمراه داشتن کلیه مدارک مورد نیاز در بند(ب)جهت تحویل مدارک و خرید اسناد مناقصه و تکمیل فرم تقاضابه نشانی: اراک، کیلومتر 22 جاده بروجرد، مجتمع پتروشیمی شازند، دفتر امور پیمان‌ها و برآوردمراجعه و در صورت نیاز به اطلاعات فنی با شماره تلفن‌های
(3222- 32633299-086) وسایر اطلاعات با شماره‌های(65-32633163-086)تماس حاصل نمایند.

الف)شرح کار

خرید 9 عدد ACTUATOR   که باید از سازنده اصلی Hoerbiger تأمین گردد.

ب)مدارک مورد نیاز:

1-تصاویر اساسنامه،آگهی تأسیس،ثبت شرکت و آخرین تصمیمات و تغییرات مندرج در روزنامه رسمی.

2-فهرست سوابق کارهای انجام شده با شرح کارمورد نظر

3-تصویر گواهی‌نامه ثبت نام مؤدیان مالیاتی (کد اقتصادی) و شناسه ملی،نشانی وکدپستی و شماره تلفن(فکس)تماس.

4- ارایه گردش مالی تأمین کننده، مفاصا حساب قراردادهای انجام شده، گواهی ارزش افزوده، کپی ضمانتنامه‌های اخذ شده طی یک‌سال گذشته

5-تصویر شناسنامه و کارت ملی (پشت و رو)صاحبان امضاء مجاز

6- سایر مدارک وگواهی‌های معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه که در ارزیابی توانمندی و تأیید صلاحیت متقاضی مؤثر باشد.

توجه: در صورت نقص و عدم تکمیل مدارک مذکور، ارزیابی متقاضیان قابل بررسی نخواهد بود. همچنین ارایه مدارک و عدم تأیید صلاحیت، هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد وبه پیشنهادهای مشروط ، مبهم و پیشنهادهايی که با شرایط مندرج درآگهی اختلاف داشته باشد و یا بعد از مدت مقرر درآگهی برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین شرکت در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهادها بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.

ج) سایر شرایط مناقصه

1- واگذاری اسناد مناقصه: پس از ارایه مدارک مندرج در بند (ب) در مقابل واریز مبلغ 500.000 ریال به حساب جاری شماره 0105763780000 بانک ملی به نام شرکت پتروشیمی شازند تحویل شرکت کنندگان خواهد شد یادآور می‌شود مبلغ مذکور در صورت عدم تأیید تأمین‌کننده  مسترد نخواهد شد.همچنین جهت گرفتن شناسه واریز با شماره تلفن‌های 95-32633180-086 واحد مالی هماهنگی نمایید.

2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 5% مبلغ کل پیشنهادی قابل واریز به صورت نقدی به حساب صدر الاشاره و یا ارایه چک تضمینی بانکی و یا ضمانتنامه بانکی ثبت شده در سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی بانک مرکزی (سپام) با اعتبار سه ماه به نام شرکت پتروشیمی شازند.

3-تأمین‌کننده باید دارای شخصیت حقیقی یاحقوقی ،توان فنی مناسب با برنامه ریزی و توانایی مالی لازم جهت ارایه ضمانتنامه‌های مورد نیازشرکت درمناقصه و یا عقد قرارداد را طبق مقررات و ضوابط این شرکت باشد.

Text Box: روابط عمومی و امور بین الملل
شرکت پتروشیمی شازند
4- پرداخت هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد