جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی تجدید مناقصه یک مرحله‌ای 17/99

خرید120 سلول باتری سیلد کتابی12 ولت 100 آمپرو 120 سلول باتری سیلد کتابی 12 ولت 200 آمپر

شرکت مخابرات ایران منطقه گیلان درنظرداردخرید120 سلول باتری سیلد کتابی12 ولت 100 آمپرو 120 سلول باتری سیلد کتابی 12 ولت 200 آمپررا از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای انجام دهد.

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آگهی فراخوان در سایت مخابرات منطقه گیلان به آدرس : www.gilan.tci.ir و www.TCI.IR و http://IETS.MPORG.IRیا برای خرید اسناد به اداره خرید و قراردادهای مخابرات منطقه گیلان به آدرس:  رشت، چهارراه گلسار، ساختمان مرکزی مخابرات، طبقه 3 مراجعه نمایند.

تلفن تماس : 32132330-32132331-013

مدیریت پشتیبانی و تدارکات مخابرات منطقه گیلان

 

 

 

 

 

 

 

 

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3222 مناقصه - شرکت مخابرات ایران منطقه گیلان - خرید4دستگاه olt- huawei

3221 مناقصه - شرکت مخابرات ایران منطقه گیلان - خرید4دستگاه olt- huawe

3207 مزایده - شرکت مخابرات گیلان - فروش اموال مازاد

3206 مزایده- مخابرات گیلان- اقلام راکد

3199 مناقصه - شرکت مخابرات ایران منطقه گیلان - خرید کابل نوری

3199 مناقصه - شرکت مخابرات ایران منطقه گیلان - خرید120 سلول باتری سیلد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد