جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله­ای با ارزیابی (فشرده)(نوبت دوم)

شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران به استناد آیین نامه­های اجرایی قانون برگزاری مناقصات در نظر دارد، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله­ای با ارزیابی کیفی فشرده از محل اعتبارات جاری به شماره مناقصه (2099070002000127) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)را با اطلاعات مشروحه  ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید..

موضوع مناقصه: برون سپاری بهره برداری ، اپراتوری، نگهداری برنامه‌ریزی، رفع حوادث و اتفاقات خطوط انتقال شبکه توزیع و انشعابات آب، تأسیسات تولید، انتقال و ذخیره آب(مکانیکال، الکتریکال)روستاهای تحت پوشش

مبلغ برآورد اولیه: 21.391.257.783 ریال

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 731.737.733ریال

مدت اجرای کار: 12ماه

پیمانکاران واجد شرایط: مناقصه‌گران دارای HSE در صورت کسب امتیاز کیفی می‌توانند شرکت نمایند.

تاریخ، مهلت، محل و مبلغ دریافت اسناد: از آگهی نوبت اول مورخ 12/12/99 تا مورخ 16/12/99 نسبت به دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت به نشانی (www.setadiran.ir)اقدام نمایند.

تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد: پیشنهادها باید حداکثر تا ساعت 09:30 صبح مورخ 27/12/99 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  بارگذاری گردند و حداکثر تا ساعت 09:30 صبح مورخ همان روز فیزیک پاکت (الف) را به نشانی: تهران، رودهن، بلوار امام، خیابان پاسداران، پلاک 61، طبقه همکف، دبیرخانه، تلفن: 76503117 تحویل گردد.

زمان ومحل گشایش پاکات: پاکات درساعت10:00صبح مورخ 27/12/99 در کمیسیون مناقصات آبفای شرق واقع در رودهن، بلوار امام، خیابان پاسداران، پلاک 61، دفتر قراردادها باز و نتیجه مناقصه اعلام می‌گردد.

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3224 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - عملیات اجرایی اصلاح و

3224 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - عملیات اجرایی مخزن 20

3224 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - عملیات اجرایی مخزن 30

3224 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - عملیات اجرایی مخزن 7

3222 مزایده - شرکت اب و فاضلاب شرق استان تهران - فروش بخشی از اراضی م

3222 مزایده - شرکت اب و فاضلاب شرق استان تهران - فروش بخشی از اراضی ما

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد