در بند «ج» ماده 29 قانون خدمات مدیریت کشوری سطوح عمودی مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی شمرده شده است که «... با احتساب بالا‌‌‌ترین مقام اجرایی در هر واحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می‌گردد: - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی: حداکثر در (4) سطح. - واحدهای استانی: حداکثر (3) سطح. - واحدهای شهرستانی، مناطق و نواحی همتراز: حداکثر (2) سطح. - سایر واحدهای تقسیمات کشوری: (1) سطح» لذا براساس این ماده تعریف مدیر و تعداد آن در دستگاه‌ها قابل استخراج است ولی بالا‌ترین مقام اجرایی در هر دستگاه کیست که شمارش سطوح مدیریتی از آن آغاز می‌گردد؟به‌طور حتم در وزارتخانه‌ها؛ وزیر و در مؤسسات دولتی؛‌ رییس، بالا‌ترین مقام اجرایی خواهد بود. ولی در شرکت‌ها مدیرعامل است.

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد