طبق مقررات فقط در مواردی خاص مجاز برای خرید خدمات مشاوره به روش تک گزینه‌ای هستیم که عبارتند از: 1-ارجاع خدمات تکمیلی یا توسعه‌ای مشاوره پروژه در چارچوب موضوع قرارداد قبلی به مشاوری که خدمات همان پروژه را قبلاً انجام داده است؛

2-ارجاع خدمات نظارتی پروژه به مشاوری که خدمات طراحی تفصیلی همان پروژه را قبلاً انجام داده است؛

3-ارجاع خدمات جنبی مطالعات موضوع قرارداد [البته در صورتی که دارای صلاحیت لازم در رشته مربوطه باشد و در غیراین صورت با معرفی مشاور همکار (بند الف ماده 8) که مشاور خدمات جنبی و مشاور اصلی متضامناً مسؤول کار خدمات جنبی هستند (تبصره بند 5 بخشنامه تبیین مفاهیم آیین‌نامه)]

4-تهیه و تدوین ضوابط، استاندار‌د‌ها و معیارها، تا سقف 5 برابر سقف نصاب معاملات متوسط؛

5-بروز حوادث قهری(شرایط فورس ماژور)؛

6-عدم امکان خرید خدمات مشاوره با استفاده از سایرروش‌های انتخاب مشاور، حداکثر تا 20 برابر سقف نصاب معاملات متوسط، بر اساس گزارش توجیهی کارفرما با تأیید بالا‌ترین مقام‌ دستگاه مرکزی کارفرما؛

7-وجود شرایطی که در فرایند تهیه فهرست بلند، فقط یک متقاضی خدمات مشاوره اعلام آمادگی نموده باشد؛

8-در کارهای پژوهشی که مشمول حق تألیف یا ثبت اختراع باشد، با تأیید بالا‌ترین مقام‌ دستگاه مرکزی کارفرما؛

9-ارجاع خدمات مشاوره حقوقی برای قراردادها؛

10-ارجاع خدمات نگهداری یا پشتیبانی نرم‌افزاری، به مشاوری که قبلاً همان نرم‌افزار را طراحی یا ارائه کرده است.

11 - ارجاع کارهای پژوهشی به دانشگاه‌ها، مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی، مراکز رشد و پارک‌های علم و فن‌آوری و سایر مراکز تحقیقاتی قانونی که موافقت قطعی انجام فعالیت‌های پژوهشی برای آن‌ها حسب مورد توسط ... وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده یامی‌شود.(تصویب‌نامه شماره 237395/ت42986هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۰)

12- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در راستای توزیع عادلانه فرصت‌های دسترسی به بازار، پروژه‌های خدمات مشاوره حوزه فاوا به غیر از خرید تجهیزات و سخت‌افزار تا سقف سه برابر نصاب معاملات متوسط را به عنوان مصادیق جزء (ث) ماده (۱۶) آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره آن واگذار کنند.(ماده 7 آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به شماره: ۸۹۶۰۴/ت ۵۲۳۳۳هـ تاریخ: ۱۱/۷/۱۳۹۴)

13- ارجاع کار به مشاوری که به روش مسابقه و با رعایت نشریه شماره (240) معاونت با عنوان «راهنمای برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی در ایران» برنده می‌شود، به روش تک گزینه‌ای.(بند 2 بخشنامه تبیین مفاهیم آیین‌نامه)

چه هنگام ممنوعیت استفاده از روش تک گزینه‌ای وجود دارد؟

1- چنان‌چه شرکت‌های وابسته و نظایر آن و صندوق‌های بازنشستگی و تعاونی‌های کارکنانی که اعضای آن جزء مراجع تصمیم‌گیر هستند، در فرایند خرید خدمات مشاوره حضور داشته باشند، خرید به روش تک گزینه‌ای ممنوع است.(تبصره‌های 1 و 2 ماده 9 آیین‌نامه)

2- ارجاع ادامه و تکمیل کارهایی که با استناد به ماده 24 آیین‌نامه منعقد می‌شود، به روش تک گزینه‌ای مجاز نیست(بند 1 بخشنامه تبین مفاهیم به شماره 49833/100 مورخ 3/7/1389)

با تشکر از جناب فتح اله رسولی

علی قره داغلی- 24 فروردین 1398

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد