جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مزایده عمومی

شرکت تعاونی مسکن خدمات کارکنان نزسا در نظر دارد دو دستگاه تاورکرین Potain از طریق مزایده‌عمومی به فروش برساند.

لذا از علاقه‌مندان به شرکت در مزایده دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد مزایده و همچنین بازدید حضوری با شماره‌های 09126853795 یا 09120154380 تماس حاصل نمایند و حداکثر تا روز سه‌شنبه مورخ 15/09/1401 به محل نصب دستگاه‌ها واقع در پروژه

(محدوده منطقه 22 تهران) مراجعه نمایند.