جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

 

مناقصه عمومي

شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس درنظرداردتأمین نیروی حراست خود واقع در بهبهان، کیلومتر 17 بزرگراه بهبهان-رامهرمز، پالایش گاز بیدبلندخلیج فارس، را ازطریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی  به اشخاص توانمند در این زمینه واگذار نماید.

1-مهلت دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی:یک هفته پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج دربند 3

2-آخرین مهلت تسليم پاکات مناقصه وارزیابی کیفی:10روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی به نشانی مندرج در بند 3

3-متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به: سایت اینترنتی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس به نشاني:WWW.pgbidboland.irيا به دفتر امور حقوقی و پیمان­ها واقع دربهبهان، کیلومتر 17 بزرگراه بهبهان-رامهرمز، شركت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارسمراجعه نمایند.

نکته: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه آمده است.

شماره تماس:52102265-061

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3239 مزایده - شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس - فروش ضایعات آهن

3235 مناقصه - شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس - انجام عملیات تکمیل

3232 مناقصه - شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس - انجام عملیات تکمیل

3229 مناقصه - شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس - تأمین نیروی حراست خ

3226 مناقصه - شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس - حمل خوراک مواد شیمیا

3224 مناقصه - شرکت پالایش گاز بیدبلندخلیج فارس - حمل خوراک مواد شیمی

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد