۳۷۱۵ مناقصه – شرکت پتروشیمی پردیس – تهیه مواد اولیه، طبخ و سرو غذای کارکنان

 فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار و دعوت به مناقصه شرکت پتروشیمی پردیس در نظر دارد موضوعات ذیل را از طریق مناقصه‌عمومی به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت‌های متقاضی دعوت می‌گردد حداکثر از تاریخ درج آگهی لغایت مورخ ۰۲/۱۱/۱۴۰۱ نسبت به ثبت‌نام در سامانه برگزاری الکترونیک معاملات شرکت پتروشیمی پردیس به آدرس https://tender.paupc.ir و […]

 فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار و دعوت به مناقصه

شرکت پتروشیمی پردیس در نظر دارد موضوعات ذیل را از طریق مناقصه‌عمومی به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت‌های متقاضی دعوت می‌گردد حداکثر از تاریخ درج آگهی لغایت مورخ ۰۲/۱۱/۱۴۰۱ نسبت به ثبت‌نام در سامانه برگزاری الکترونیک معاملات شرکت پتروشیمی پردیس به آدرس https://tender.paupc.ir و دریافت نام کاربری و رمز عبور اقدام نمایند. دریافت فرم ارزیابی‌کیفی و تکمیل فرم‌ها و ارائه کلیه مستندات موردنیاز از طریق سامانه مذکور انجام خواهد شد.

الف) موضوع مناقصه :

۱ – تهیه مواد اولیه، طبخ و سرو غذای کارکنان و انجام خدمات آبدارخانه به شماره ۸۵۲/PPC-1402

ب) نشانی مناقصه‌گزار: عسلویه، منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، محدوده طرح‌های پتروشيمي، مجتمع پتروشیمی پردیس.

 لازم به توضیح اینکه پس از بررسی‌های لازم، از متقاضیانی که واجدشرایط شناخته شوند (کسب حداقل امتیاز لازم از فرم ارزیابی‌کیفی پیمانکاران) جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد و ارسال مدارک هیچ‌گونه حقی جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. متقاضیان می‌توانند در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های ۸-۳۷۳۲۳۳۰۵-۰۷۷ داخلی ۲۰۲۸ و ۲۰۲۳ (امور حقوقی و قراردادها) تماس حاصل نمایند.

 

 

روابط‌عمومی

شرکت پتروشیمی پردیس