نماینده مردم اراک

هواپیماهای خریداری شده در دولت قبل یک سال بیشتر کار نکرده‌اند

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه هواپیماهای خریداری شده در جریان توافق هسته‌ای در دولت قبل، یک سال بیشتر کار نکرده‌اند، گفت: این هواپیما‌ها با آب و هوای ایران ناسازگار بودند، از این‌رو در حال‌حاضر ۱۳ فروند از این هواپیما‌ها در پارکینگ‌ها و آشیانه‌ها هستند. محمدحسن آصفری؛ در گفتگو با خانه‌ملت، […]

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه هواپیماهای خریداری شده در جریان توافق هسته‌ای در دولت قبل، یک سال بیشتر کار نکرده‌اند، گفت: این هواپیما‌ها با آب و هوای ایران ناسازگار بودند، از این‌رو در حال‌حاضر ۱۳ فروند از این هواپیما‌ها در پارکینگ‌ها و آشیانه‌ها هستند. محمدحسن آصفری؛ در گفتگو با خانه‌ملت، با اشاره به تمرکز بر ظرفیت‌ها داخلی در رونق اقتصادی، بیان کرد: بنده معتقدم ما هر جا که متکی بر توان داخلی‌مان بودیم، برده‌ایم و هر جا که امید بر بیگانگان داشته‌ایم، باخته‌ایم. وی با ذکر مثالی در این بخش، اظهارکرد: در جریان خریداری چندین فروند هواپیما پیرو توافق هسته ایران با گروه ۱+۵ در دولت قبل، به اصطلاح مسئولین وقت برای این موضوع فرش قرمز پهن کردند، این در حالی است که تمام ۱۶ فروند هواپیمای خریداری شده، در پارکینگ هواپیما‌ها خوابیده است. نماینده مردم اراک، با بیان اینکه متأسفانه این هواپیماهای خریداری شده یک سال بیشتر کار نکرده‌اند، ادامه داد: این هواپیما‌ها با آب و هوای ایران ناسازگار بودند، از این‌رو در حال‌حاضر ۱۳ فروند از این هواپیما‌ها در پارکینگ‌ها و آشیانه‌های هما خوابیده است. وی تأکید کرد: امروز باید آقایانی که زمانی به دنبال خریداری این هواپیما‌ها بودند و خیلی برای آن سر و دست می‌شکاندند و مدال افتخار برای این پیروزی به گردن می‌انداختند بیایند و پاسخگو باشند. آصفری؛ با بیان اینکه منابعی که در این بخش هزینه شده منابع سنگینی بوده است، تصریح کرد: بنابراین اتکا به خارج ما را به این نتایج رسانده است و باید همواره تأکید بر توان داخلی داشته باشیم.