امروز 0
 • تاریخ : چهارشنبه - ۳ - مرداد - ۱۴۰۳
 • برابر با : Wednesday - 24 - July - 2024
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی تهران

  ۴۰۵۳ آگهی – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران – ابلاغیه
  4 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۳ آگهی – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران – ابلاغیه

  آگهـي ابلاغ سرکار خانم دکتر ساناز احمدی کرویق (نام پدر: حسن، شماره شناسنامه: ۵۳۸۴) استادیار و عضو هيأت علمي پیمانی دانشکده پزشکی (بیمارستان سینا) دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی تهران، نظر به اینکه پرونده شما «به دلیل ترک خدمت و غیبت غیرموجه» در هيأت بدوي رسيدگي انتظامي هيأت علمي دانشگاه مطرح می‌باشد، لذا […]

  ۳۷۹۹ مناقصه/مزایده – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران – خرید اقلام غذایی/اجاره تابلوهای تبلیغاتی
  1 - خرداد - 1402

  ۳۷۹۹ مناقصه/مزایده – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران – خرید اقلام غذایی/اجاره تابلوهای تبلیغاتی

  آگهی مناقصه / مزایده‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران از مناقصه‌گران دعوت می‌نماید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به دریافت و تحویل اسناد به آدرس (www.setadiran.ir) مراجعه و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه /مزایده مدارک لازم را شامل پاکت (الف) و (ب) و (ج) تهیه و در مهلت مقرر […]

  ۳۷۸۰ مزایده – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران – خرید ۱۳۰ دستگاه دوربین‌های مداربسته
  9 - اردیبهشت - 1402

  ۳۷۸۰ مزایده – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران – خرید ۱۳۰ دستگاه دوربین‌های مداربسته

  آگهی مناقصه / مزایده‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران از مناقصه‌گران دعوت می‌نماید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به دریافت و تحویل اسناد به آدرس (www.setadiran.ir) مراجعه و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه /مزایده مدارک لازم را شامل پاکت (الف) و (ب) و (ج) تهیه و در مهلت مقرر […]

  ۳۷۵۹ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران – خرید دوربین‌های مداربسته
  24 - اسفند - 1401

  ۳۷۵۹ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران – خرید دوربین‌های مداربسته

  آگهی مناقصه / مزایده‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران از مناقصه‌گران دعوت می‌نماید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به دریافت و تحویل اسناد به آدرس (www.setadiran.ir) مراجعه و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک لازم را شامل پاکت (الف) و (ب) و (ج) تهیه و در مهلت مقرر در […]

  ۳۷۳۵مناقصه/مزایده – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران – خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا
  21 - بهمن - 1401

  ۳۷۳۵مناقصه/مزایده – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران – خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا

  آگهی مناقصه / مزایده‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران از مناقصه‌گران دعوت می‌نماید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به دریافت و تحویل اسناد به آدرس (www.setadiran.ir) مراجعه و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک لازم را شامل پاکت (الف) و (ب) و (ج) تهیه و در مهلت مقرر در […]

  ۳۷۱۶ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران – خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا
  27 - دی - 1401

  ۳۷۱۶ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران – خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا

  آگهی مناقصه‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران از مناقصه‌گران دعوت می‌نماید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به دریافت و تحویل اسناد به آدرس (www.setadiran.ir) مراجعه و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک لازم را شامل پاکت (الف) و (ب) و (ج) تهیه و در مهلت مقرر در سامانه بارگذاری […]

  ۳۷۱۲ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران – هتلداری و خرید غذا هتل
  23 - دی - 1401

  ۳۷۱۲ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران – هتلداری و خرید غذا هتل

  آگهی مناقصه‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران از مناقصه‌گران دعوت می‌نماید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به دریافت و تحویل اسناد به آدرس (www.setadiran.ir) مراجعه و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک لازم را شامل پاکت (الف) و (ب) و (ج) تهیه و در مهلت مقرر در سامانه بارگذاری […]

  ۳۶۹۷ مزایده – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان – واگذاری بوفه بیمارستان بعثت
  4 - دی - 1401

  ۳۶۹۷ مزایده – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان – واگذاری بوفه بیمارستان بعثت

  آگهی مزایده‌عمومی شماره: ۹/۰۱/ز/م شماره فراخوان: ۵۰۰۱۰۰۰۲۳۶۰۰۰۰۰۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان در نظر دارد نسبت به واگذاری بوفه بیمارستان بعثت از طریق مزایده‌عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای پروانه کسب یا تائید صلاحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی باشند اقدام نماید. بدین منظور از کلیه […]

  ۳۶۹۶ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران – خرید غذا پردیس بین‌الملل کیش
  3 - دی - 1401

  ۳۶۹۶ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران – خرید غذا پردیس بین‌الملل کیش

    آگهی مناقصه‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران از مناقصه‌گران دعوت می‌نماید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به دریافت و تحویل اسناد به آدرس (www.setadiran.ir) مراجعه و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک لازم را شامل پاکت (الف) و (ب) و (ج) تهیه و در مهلت مقرر در سامانه […]

  14 - آذر - 1401

  ۳۶۸۰ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان – واگذاری امور اپراتوری مرکز آموزشی درمانی سینا

  آگهی مناقصه‌عمومی مناقصه شماره (۸۸/۰۱) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان در نظر دارد مناقصه‌عمومی واگذاری امور اپراتوری مرکز آموزشی درمانی سینا (فرشچیان) را به میزان ۴۵۸۴ ساعت ماهیانه بدون مواد معادل ۲۴ نفر به شماره ۲۰۰۱۰۰۰۲۳۶۰۰۰۰۹۶ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‌ (ستاد) به شرکت‌های دارای تائید صلاحیت از وزارت تعاون، […]

  10 - آذر - 1401

  ۳۶۷۷ مناقصه – دانشكده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماني ساوه – احداث خانه بهداشت روستای غازم آباد

  آگهی فراخوان دانشكده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماني ساوه به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۵۳۳۶۴۹۳۹۵ در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای پروژه احداث خانه بهداشت روستای غازم آباد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۰۱۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۲۶ برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران […]

  9 - آذر - 1401

  ۳۶۷۶ مناقصه – دانشكده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماني ساوه – احداث خانه بهداشت روستا

  آگهی فراخوان دانشكده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماني ساوه به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۵۳۳۶۴۹۳۹۵ در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای پروژه احداث خانه بهداشت روستای باغ شیخ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۰۱۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۲۵ برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران […]

  8 - آذر - 1401

  ۳۶۷۵ مناقصه – دانشكده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماني ساوه – پروژه احداث خانه بهداشت

  آگهی فراخوان دانشكده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماني ساوه به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۵۳۳۶۴۹۳۹۵ در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای پروژه احداث خانه بهداشت روستای غازم آباد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۰۱۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۲۶ برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران […]

  7 - آذر - 1401

  ۳۶۷۴ مناقصه – دانشكده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماني ساوه – احداث خانه بهداشت

  آگهی فراخوان دانشكده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماني ساوه به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۵۳۳۶۴۹۳۹۵ در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای پروژه احداث خانه بهداشت روستای جناقچی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۰۱۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۲۴ برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و […]

  6 - آذر - 1401

  ۳۶۷۳ مناقصه – دانشكده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماني ساوه – احداث خانه بهداشت

  آگهی فراخوان دانشكده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماني ساوه به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۵۳۳۶۴۹۳۹۵ در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای پروژه احداث خانه بهداشت روستای باغ شیخ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۰۱۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۲۵ برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران […]

  6 - آذر - 1401

  ۳۶۷۳ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان – تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل

  آگهی مناقصه‌عمومی به شماره: ۸۵/۰۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان در نظر دارد مناقصه‌عمومی واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران بیمارستان ولیعصر (عج) تویسرکان و شهید سلیمانی طبق جدول ذیل به شماره ۲۰۰۱۰۰۰۲۳۶۰۰۰۰۹۳ را، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شرکت‌های دارای تائید صلاحیت از وزارت […]

  5 - آذر - 1401

  ۳۶۷۲ مناقصه – دانشكده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماني ساوه – احداث خانه بهداشت روستای جناقچی

  آگهی فراخوان دانشكده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماني ساوه به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۵۳۳۶۴۹۳۹۵ در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای پروژه احداث خانه بهداشت روستای جناقچی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۰۱۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۲۴ برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و […]

  5 - آذر - 1401

  ۳۶۷۲ مناقصه – دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه – ارائه خدمات بهداشتی درمانی

  آگهی فراخوان احتراماً دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۵۳۳۶۴۹۳۹۵ در نظر دارد به‌منظور ارائه خدمات بهداشتی درمانی جامعه مبتنی بر مراقبت‌های اولیه بهداشتی (PHC) که منجر به ارتقاء سلامت، پیشگیری، تشخیص درمان و مراقبت از ناخوشی و بیماری جراحت و سایر اختلالات جسمی روانی اجتماعی […]

  4 - آذر - 1401

  ۳۶۷۱ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران – هتلداری و خرید غذا هتل اسپادانای مشهد مقدس

    آگهی مناقصه‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران از مناقصه‌گران دعوت می‌نماید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به دریافت و تحویل اسناد به آدرس (www.setadiran.ir) مراجعه و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک لازم را شامل پاکت (الف) و (ب) و (ج) تهیه و در مهلت مقرر در سامانه […]

  2 - آذر - 1401

  ۳۶۷۰ مناقصه – دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه – تهیه و اجرای دیوار حائل

  آگهی فراخوان دانشكده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماني ساوه به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۵۳۳۶۴۹۳۹۵ در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای پروژه تهیه و اجرای دیوار حائل و سقف عرشه فولادی مرکز قلب مجتمع بیمارستانی شهدای ۱۷ شهریور و مدرس را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۰۱۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۲۲ برگزار نماید […]

  1 - آذر - 1401

  ۳۶۶۹ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان – واگذاری امور نظافت و خدمات جنبی واحدهای تابعه شبکه بهداشت

  آگهی مناقصه‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان در نظر دارد مناقصات عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شرکت‌های دارای تائید صلاحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی واگذار نماید. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از مورخ ۰۲/۰۹/۱۴۰۱ لغایت ساعت ۱۴:۰۰ روز پنج‌شنبه […]

  30 - آبان - 1401

  ۳۶۶۸ مناقصه – دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه – اجرای دیوار حائل و سقف عرشه فولادی

   مناقصه – دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه – اجرای دیوار حائل و سقف عرشه فولادی

  27 - آبان - 1401

  ۳۶۶۵ مناقصه – دانشكده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماني ساوه – احداث پایگاه سلامت شهری کارون

  آگهی فراخوان دانشكده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماني ساوه به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۵۳۳۶۴۹۳۹۵ در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای پروژه احداث پایگاه سلامت شهری کارون را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۰۱۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۲۱ برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و […]

  25 - آبان - 1401

  ۳۶۶۴ مناقصه – دانشكده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماني ساوه – احداث پایگاه سلامت شهری

  آگهی فراخوان دانشكده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماني ساوه به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۵۳۳۶۴۹۳۹۵ در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای پروژه احداث پایگاه سلامت شهری کارون را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۰۱۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۲۱ برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و […]

  18 - آبان - 1401

  ۳۶۵۸ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی همدان – تکمیل مرکز جامع سلامت

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای توأم با ارزیابی‌کیفی شماره مناقصه (۷۷/۰۱) شماره سامانه ستاد: ۲۰۰۱۰۰۰۲۳۶۰۰۰۰۸۵ تجدید اول دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان در نظر دارد تکمیل مرکز جامع سلامت درجزین واقع در شهرستان در گزین، روستای درجزین را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به کلیه شرکت‌هایی که دارای ظرفیت کاری آزاد- […]

  17 - آبان - 1401

  ۳۶۵۷ مناقصه – دانشكده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماني ساوه – احداث اسکلت و دیوارچینی ساختمان طرح توسعه

  آگهی فراخوان دانشكده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماني ساوه به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۵۳۳۶۴۹۳۹۵ در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای احداث اسکلت و دیوارچینی ساختمان طرح توسعه مرکز جامع شهید ناصری دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۰۱۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۲۰ برگزار نماید. […]

  15 - آبان - 1401

  ۳۶۵۵ مناقصه – دانشكده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماني ساوه – احداث اسکلت و دیوارچینی

  آگهی فراخوان دانشكده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماني ساوه به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۵۳۳۶۴۹۳۹۵ در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای احداث اسکلت و دیوارچینی ساختمان طرح توسعه مرکز جامع شهید ناصری دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۰۱۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۲۰ برگزار نماید. […]

  9 - آبان - 1401

  ۳۶۵۰ مناقصه – دانشكده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماني ساوه – امور حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری

  آگهی فراخوان دانشكده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماني ساوه در نظر دارد انجام بخشی از امور حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری  (نقلیه) معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شماره ۲۰۰۱۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۱۹ را به‌صورت حجمی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدشرایط از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به مدت شش ماه […]

  برو بالا