امروز 0
 • تاریخ : چهارشنبه - ۵ - مهر - ۱۴۰۲
 • برابر با : Wednesday - 27 - September - 2023
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی تهران

  ۳۷۹۹ مناقصه/مزایده – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران – خرید اقلام غذایی/اجاره تابلوهای تبلیغاتی
  1 - خرداد - 1402

  ۳۷۹۹ مناقصه/مزایده – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران – خرید اقلام غذایی/اجاره تابلوهای تبلیغاتی

  آگهی مناقصه / مزایده‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران از مناقصه‌گران دعوت می‌نماید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به دریافت و تحویل اسناد به آدرس (www.setadiran.ir) مراجعه و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه /مزایده مدارک لازم را شامل پاکت (الف) و (ب) و (ج) تهیه و در مهلت مقرر […]

  ۳۷۸۰ مزایده – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران – خرید ۱۳۰ دستگاه دوربین‌های مداربسته
  9 - اردیبهشت - 1402

  ۳۷۸۰ مزایده – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران – خرید ۱۳۰ دستگاه دوربین‌های مداربسته

  آگهی مناقصه / مزایده‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران از مناقصه‌گران دعوت می‌نماید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به دریافت و تحویل اسناد به آدرس (www.setadiran.ir) مراجعه و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه /مزایده مدارک لازم را شامل پاکت (الف) و (ب) و (ج) تهیه و در مهلت مقرر […]

  ۳۷۵۹ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران – خرید دوربین‌های مداربسته
  24 - اسفند - 1401

  ۳۷۵۹ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران – خرید دوربین‌های مداربسته

  آگهی مناقصه / مزایده‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران از مناقصه‌گران دعوت می‌نماید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به دریافت و تحویل اسناد به آدرس (www.setadiran.ir) مراجعه و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک لازم را شامل پاکت (الف) و (ب) و (ج) تهیه و در مهلت مقرر در […]

  ۳۷۳۵مناقصه/مزایده – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران – خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا
  21 - بهمن - 1401

  ۳۷۳۵مناقصه/مزایده – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران – خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا

  آگهی مناقصه / مزایده‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران از مناقصه‌گران دعوت می‌نماید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به دریافت و تحویل اسناد به آدرس (www.setadiran.ir) مراجعه و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک لازم را شامل پاکت (الف) و (ب) و (ج) تهیه و در مهلت مقرر در […]

  ۳۷۱۶ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران – خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا
  27 - دی - 1401

  ۳۷۱۶ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران – خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا

  آگهی مناقصه‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران از مناقصه‌گران دعوت می‌نماید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به دریافت و تحویل اسناد به آدرس (www.setadiran.ir) مراجعه و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک لازم را شامل پاکت (الف) و (ب) و (ج) تهیه و در مهلت مقرر در سامانه بارگذاری […]

  ۳۷۱۲ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران – هتلداری و خرید غذا هتل
  23 - دی - 1401

  ۳۷۱۲ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران – هتلداری و خرید غذا هتل

  آگهی مناقصه‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران از مناقصه‌گران دعوت می‌نماید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به دریافت و تحویل اسناد به آدرس (www.setadiran.ir) مراجعه و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک لازم را شامل پاکت (الف) و (ب) و (ج) تهیه و در مهلت مقرر در سامانه بارگذاری […]

  ۳۶۹۷ مزایده – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان – واگذاری بوفه بیمارستان بعثت
  4 - دی - 1401

  ۳۶۹۷ مزایده – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان – واگذاری بوفه بیمارستان بعثت

  آگهی مزایده‌عمومی شماره: ۹/۰۱/ز/م شماره فراخوان: ۵۰۰۱۰۰۰۲۳۶۰۰۰۰۰۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان در نظر دارد نسبت به واگذاری بوفه بیمارستان بعثت از طریق مزایده‌عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای پروانه کسب یا تائید صلاحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی باشند اقدام نماید. بدین منظور از کلیه […]

  ۳۶۹۶ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران – خرید غذا پردیس بین‌الملل کیش
  3 - دی - 1401

  ۳۶۹۶ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران – خرید غذا پردیس بین‌الملل کیش

    آگهی مناقصه‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران از مناقصه‌گران دعوت می‌نماید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به دریافت و تحویل اسناد به آدرس (www.setadiran.ir) مراجعه و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک لازم را شامل پاکت (الف) و (ب) و (ج) تهیه و در مهلت مقرر در سامانه […]

  14 - آذر - 1401

  ۳۶۸۰ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان – واگذاری امور اپراتوری مرکز آموزشی درمانی سینا

  آگهی مناقصه‌عمومی مناقصه شماره (۸۸/۰۱) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان در نظر دارد مناقصه‌عمومی واگذاری امور اپراتوری مرکز آموزشی درمانی سینا (فرشچیان) را به میزان ۴۵۸۴ ساعت ماهیانه بدون مواد معادل ۲۴ نفر به شماره ۲۰۰۱۰۰۰۲۳۶۰۰۰۰۹۶ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‌ (ستاد) به شرکت‌های دارای تائید صلاحیت از وزارت تعاون، […]

  برو بالا