امروز 43
 • تاریخ : جمعه - ۲۸ - اردیبهشت - ۱۴۰۳
 • برابر با : Friday - 17 - May - 2024
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های سازمان منطقه آزاد اروند

  ۴۰۶۰ مناقصه – سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار – فضای سبز منطقه آزاد چابهار
  12 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۶۰ مناقصه – سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار – فضای سبز منطقه آزاد چابهار

  آگهی مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی عملیات اجرایی تکمیلی و راه‌اندازی شبکه آبیاری تحت‌فشار فضای سبز منطقه آزاد چابهار سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار در نظر دارد جهت اجرای پروژه «عملیات اجرایی تکمیلی و راه‌اندازی شبکه آبیاری تحت‌فشار زون ۱ تا ۳ فضای سبز منطقه آزاد چابهار» خود را از طریق فراخوان عمومی و با […]

  ۴۰۴۵ مناقصه – سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار – عملیات اجرایی تکمیلی و راه‌اندازی شبکه آبیاری
  26 - فروردین - 1403

  ۴۰۴۵ مناقصه – سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار – عملیات اجرایی تکمیلی و راه‌اندازی شبکه آبیاری

  آگهی مناقصه عملیات اجرایی تکمیلی و راه‌اندازی شبکه آبیاری سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار در نظر دارد اجرای پروژه «عملیات اجرایی تکمیلی و راه‌اندازی شبکه آبیاری تحت‌فشار زون ۱ تا ۳ فضای سبز منطقه آزاد چابهار» خود را همراه با ارزیابی‌کیفی از طریق فراخوان عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد فراخوان، با بهره‌گیری […]

  ۳۹۷۹ مزایده – سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار – فروش لوازم اداری مستعمل و ضایعات آهن‌آلات
  12 - دی - 1402

  ۳۹۷۹ مزایده – سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار – فروش لوازم اداری مستعمل و ضایعات آهن‌آلات

  آگهی مزایده‌های عمومی فروش لوازم اداری مستعمل و ضایعات آهن‌آلات سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار در نظر دارد لوازم اداری مستعمل و ضایعات آهن‌آلات خود را از طریق مزایده‌عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) به فروش برساند. تاریخ انتشار: مورخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۲ مهلت دریافت اسناد […]

  ۳۹۷۰ مناقصه – سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار – خرید، حمل و نصب تجهیزات ترافیکی و مبلمان شهری
  2 - دی - 1402

  ۳۹۷۰ مناقصه – سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار – خرید، حمل و نصب تجهیزات ترافیکی و مبلمان شهری

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار در نظر دارد خرید، حمل و نصب تجهیزات ترافیکی و مبلمان شهری خود را از طریق مناقصه‌عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) با شماره  ۲۰۰۲۱۰۳۳۴۸۰۰۰۰۱۸ به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید. تاریخ انتشار: مورخ ۰۲/۱۰/۱۴۰۲ […]

  ۳۹۶۳ مزایده – سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار – فروش اراضی
  21 - آذر - 1402

  ۳۹۶۳ مزایده – سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار – فروش اراضی

  آگهی مزایده‌های عمومی فروش اراضی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار در نظر دارد اراضی تحت اختیار خود را با کاربری‌های تجاری، انبار و خدماتی را از طریق مزایده‌عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) با شماره مزایده ۲۰۰۲۱۰۳۳۴۸۰۰۰۰۲۸ به‌صورت الکترونیکی به فروش برساند. تاریخ انتشار: […]

  15 - آذر - 1401

  ۳۶۸۱ مناقصه – سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار – خرید، نصب و راه‌اندازی، قطعات سرور

      آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای خرید، نصب و راه‌اندازی، قطعات سرور و قطعات سیستم ذخیره‌سازی و تجهیزات شبکه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در نظر دارد خرید، نصب و راه‌اندازی، قطعات سرور و قطعات سیستم ذخیره‌سازی و تجهیزات شبکه سازمان از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به اشخاص حقوقی واجدشرایط که تمایل […]

  14 - آذر - 1401

  ۳۶۸۰ مناقصه – سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار – خرید، نصب و راه‌اندازی، قطعات سرور

     آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای خرید، نصب و راه‌اندازی، قطعات سرور و قطعات سیستم ذخیره‌سازی و تجهیزات شبکه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در نظر دارد خرید، نصب و راه‌اندازی، قطعات سرور و قطعات سیستم ذخیره‌سازی و تجهیزات شبکه سازمان از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به اشخاص حقوقی واجدشرایط که تمایل به […]

  12 - آذر - 1401

  ۳۶۷۸ مناقصه – سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار- حفاظت از اراضی منطقه و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز

     آگهی تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای عملیات حفاظت از اراضی (نوبت دوم)  سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در نظر دارد ارائه خدمات حفاظت از اراضی و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز خود را به مساحت ۱۰۷۱ هکتار از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به اشخاص حقوقی واجدشرایط که تمایل به شرکت در مناقصه رادارند […]

  10 - آذر - 1401

  ۳۶۷۷مناقصه – منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار – حفاظت از اراضی و جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز

  مناقصه – منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار – حفاظت از اراضی و جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز

  6 - آذر - 1401

  ۳۶۷۳ مناقصه – سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار – ارائه خدمات نقلیه

   آگهی تجدید مناقصه ارائه خدمات نقلیه   سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در نظر دارد ارائه خدمات نقلیه خود را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به اشخاص حقوقی واجدشرایط که تمایل به شرکت در مناقصه رادارند واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد طبق برنامه زمان‌بندی‌شده ذیل اقدام […]

  5 - آذر - 1401

  ۳۶۷۲ مناقصه – سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار – ارائه خدمات نقلیه

  آگهی تجدید مناقصه ارائه خدمات نقلیه   سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در نظر دارد ارائه خدمات نقلیه خود را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به اشخاص حقوقی واجدشرایط که تمایل به شرکت در مناقصه رادارند واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد طبق برنامه زمان‌بندی‌شده ذیل اقدام […]

  5 - آبان - 1401

  ۳۶۴۷ مناقصه – سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار – ارائه خدمات نقلیه

    آگهی مناقصه ارائه خدمات نقلیه تجدید نوبت دوم  سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در نظر دارد ارائه خدمات نقلیه خود را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به اشخاص حقوقی واجدشرایط که تمایل به شرکت در مناقصه رادارند واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد طبق برنامه […]

  4 - آبان - 1401

  ۳۶۴۶ مناقصه – سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار – ارائه خدمات نقلیه

  آگهی مناقصه ارائه خدمات نقلیه تجدید نوبت دوم  سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در نظر دارد ارائه خدمات نقلیه خود را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به اشخاص حقوقی واجدشرایط که تمایل به شرکت در مناقصه رادارند واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد طبق برنامه زمان‌بندی‌شده […]

  2 - آبان - 1401

  ۳۶۴۴ مناقصه – سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار – حفاظت از اراضی منطقه

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای عملیات حفاظت از اراضی  سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در نظر دارد ارائه خدمات حفاظت از اراضی و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز خود را به مساحت ۱۰۷۱ هکتار از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به اشخاص حقوقی واجدشرایط که تمایل به شرکت در مناقصه رادارند واگذار نماید. لذا از […]

  1 - آبان - 1401

  ۳۶۴۳ مناقصه – سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار – خدمات حفاظت از اراضی

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای عملیات حفاظت از اراضی  سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در نظر دارد ارائه خدمات حفاظت از اراضی و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز خود را به مساحت ۱۰۷۱ هکتار از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به اشخاص حقوقی واجدشرایط که تمایل به شرکت در مناقصه رادارند واگذار نماید. لذا از […]

  16 - مهر - 1401

  ۳۶۳۰ مناقصه – سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار – ارائه خدمات نقلیه

    آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای نوبت دوم ارائه خدمات نقلیه  سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در نظر دارد ارائه خدمات نقلیه خود را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به اشخاص حقوقی واجدشرایط که تمایل به شرکت در مناقصه رادارند واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد طبق […]

  14 - مهر - 1401

  ۳۶۲۹ مناقصه – سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار – ارائه خدمات نقلیه

    آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای ارائه خدمات نقلیه  سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در نظر دارد ارائه خدمات نقلیه خود را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به اشخاص حقوقی واجدشرایط که تمایل به شرکت در مناقصه رادارند واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد طبق برنامه زمان‌بندی‌شده […]

  8 - شهریور - 1401

  ۳۶۰۳ مناقصه – سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار – نگهداری و مراقبت از فضای سبز و اصلاح گیاهان

    آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در نظر دارد  نسبت به فروش اسناد ارزیابی کیفی پیمانکاران  مناقصه های ذیل اقدام نماید. لذا از متقاضیان  دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد از روز شنبه ۱۲/۰۶/۱۴۰۱ مورخ لغایت ۲۰/۰۶/۱۴۰۱ تا ساعت ۱۵:۳۰ از طریق دبیرخانه سازمان در آدرس های اعلام […]

  7 - شهریور - 1401

  ۳۶۰۲ مناقصه – سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار – نگهداری و مراقبت از فضای سبز

    آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران  سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در نظر دارد نسبت به فروش اسناد ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه‌های ذیل اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد از روز شنبه ۱۲/۰۶/۱۴۰۱ مورخ لغایت ۲۰/۰۶/۱۴۰۱ تا ساعت ۱۵:۳۰ از طریق دبیرخانه سازمان در آدرس‌های اعلام شده اقدام […]

  6 - بهمن - 1400

  ۳۴۴۷ مناقصه – سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو – نظارت ارائه خدمات ناوبري هوايي در فرودگاه منطقه آزاد ماكو

    تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای فراخوان مناقصه مديريت و نظارت ارائه خدمات ناوبري هوايي در فرودگاه منطقه آزاد ماكو سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو در نظر دارد تجدید فراخوان (مناقصه مديريت و نظارت ارائه خدمات ناوبري هوايي در فرودگاه منطقه آزاد ماكو) به شماره ۲۰۰۰۰۹۴۶۶۷۰۰۰۰۰۵ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. […]

  18 - دی - 1400

  ۳۴۳۱ مزایده – سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار – واگذاری امتیاز ارائه خدمات تخلیه و بارگیری کالاهای تجاری و کانتینری

    آگهی مزایده واگذاری امتیاز ارائه خدمات تخلیه و بارگیری کالاهای تجاری و کانتینری سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در نظر دارد امتیاز ارائه خدمات تخلیه و بارگیری کالاهای تجاری و کانتینری امور بندری خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط که تمایل به شرکت در مزایده را […]

  17 - دی - 1400

  ۳۴۳۰ مزایده – سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار – واگذاری امتیاز ارائه خدمات تخلیه، بارگیری کالاهای مسافری تجاری کانتینری

  آگهی مزایده واگذاری امتیاز ارائه خدمات تخلیه و بارگیری کالاهای تجاری و کانتینری سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در نظر دارد امتیاز ارائه خدمات تخلیه و بارگیری کالاهای تجاری و کانتینری امور بندری خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط که تمایل به شرکت در مزایده را دارند […]

  28 - آذر - 1400

  ۳۴۱۵ مناقصه – سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار – انجام امور تنظیفات ساختمان‌های اداری و خدمات عمومی

    تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای انجام امور تنظیفات ساختمان‌های اداری و خدمات عمومی  سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در نظر دارد انجام امور تنظیفات ساختمان‌های اداری و خدمات عمومی خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به اشخاص حقوقی واجد شرایط که تمایل به شرکت در مناقصه را دارند واگذار […]

  27 - آذر - 1400

  ۳۴۱۴مناقصه – سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار – انجام امور تنظیفات ساختمان‌های اداری و خدمات عمومی

    تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای انجام امور تنظیفات ساختمان‌های اداری و خدمات عمومی  سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در نظر دارد انجام امور تنظیفات ساختمان‌های اداری و خدمات عمومی خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به اشخاص حقوقی واجد شرایط که تمایل به شرکت در مناقصه را دارند واگذار […]

  2 - آذر - 1400

  ۳۳۹۳ مناقصه – سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار – انجام امور تنظیفات ساختمان‌های اداری و خدمات عمومی

            آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای انجام امور تنظیفات ساختمان‌های اداری و خدمات عمومی  سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در نظر دارد انجام امور تنظیفات ساختمان‌های اداری و خدمات عمومی خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به اشخاص حقوقی واجد شرایط که تمایل به شرکت در […]

  1 - آذر - 1400

  ۳۳۹۲ مناقصه – سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار – انجام امور تنظیفات ساختمان‌های اداری و خدمات عمومی خود

    آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای انجام امور تنظیفات ساختمان‌های اداری و خدمات عمومی  سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در نظر دارد انجام امور تنظیفات ساختمان‌های اداری و خدمات عمومی خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به اشخاص حقوقی واجد شرایط که تمایل به شرکت در مناقصه را دارند واگذار […]

  14 - آبان - 1400

  ۳۳۷۷ مناقصه – سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار – انجام رنگ آمیزی مبلمان و تأسیسات شهری

  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای انجام رنگ آمیزی مبلمان و تأسیسات شهری  سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در نظر دارد انجام رنگ آمیزی مبلمان و تأسیسات شهری منطقه آزاد را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که تمایل به شرکت در مناقصه را دارند واگذار […]

  11 - آبان - 1400

  ۳۳۷۵ مناقصه – سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار – انجام رنگ‌آمیزی مبلمان و تأسیسات شهری

  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای انجام رنگ‌آمیزی مبلمان و تأسیسات شهری  سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در نظر دارد انجام رنگ‌آمیزی مبلمان و تأسیسات شهری منطقه آزاد را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که تمایل به شرکت در مناقصه را دارند واگذار نماید. لذا […]

  برو بالا