امروز 0
 • تاریخ : چهارشنبه - ۵ - مهر - ۱۴۰۲
 • برابر با : Wednesday - 27 - September - 2023
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های سازمان منطقه آزاد اروند

  15 - آذر - 1401

  ۳۶۸۱ مناقصه – سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار – خرید، نصب و راه‌اندازی، قطعات سرور

      آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای خرید، نصب و راه‌اندازی، قطعات سرور و قطعات سیستم ذخیره‌سازی و تجهیزات شبکه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در نظر دارد خرید، نصب و راه‌اندازی، قطعات سرور و قطعات سیستم ذخیره‌سازی و تجهیزات شبکه سازمان از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به اشخاص حقوقی واجدشرایط که تمایل […]

  14 - آذر - 1401

  ۳۶۸۰ مناقصه – سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار – خرید، نصب و راه‌اندازی، قطعات سرور

     آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای خرید، نصب و راه‌اندازی، قطعات سرور و قطعات سیستم ذخیره‌سازی و تجهیزات شبکه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در نظر دارد خرید، نصب و راه‌اندازی، قطعات سرور و قطعات سیستم ذخیره‌سازی و تجهیزات شبکه سازمان از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به اشخاص حقوقی واجدشرایط که تمایل به […]

  12 - آذر - 1401

  ۳۶۷۸ مناقصه – سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار- حفاظت از اراضی منطقه و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز

     آگهی تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای عملیات حفاظت از اراضی (نوبت دوم)  سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در نظر دارد ارائه خدمات حفاظت از اراضی و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز خود را به مساحت ۱۰۷۱ هکتار از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به اشخاص حقوقی واجدشرایط که تمایل به شرکت در مناقصه رادارند […]

  10 - آذر - 1401

  ۳۶۷۷مناقصه – منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار – حفاظت از اراضی و جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز

  مناقصه – منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار – حفاظت از اراضی و جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز

  6 - آذر - 1401

  ۳۶۷۳ مناقصه – سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار – ارائه خدمات نقلیه

   آگهی تجدید مناقصه ارائه خدمات نقلیه   سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در نظر دارد ارائه خدمات نقلیه خود را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به اشخاص حقوقی واجدشرایط که تمایل به شرکت در مناقصه رادارند واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد طبق برنامه زمان‌بندی‌شده ذیل اقدام […]

  5 - آذر - 1401

  ۳۶۷۲ مناقصه – سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار – ارائه خدمات نقلیه

  آگهی تجدید مناقصه ارائه خدمات نقلیه   سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در نظر دارد ارائه خدمات نقلیه خود را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به اشخاص حقوقی واجدشرایط که تمایل به شرکت در مناقصه رادارند واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد طبق برنامه زمان‌بندی‌شده ذیل اقدام […]

  5 - آبان - 1401

  ۳۶۴۷ مناقصه – سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار – ارائه خدمات نقلیه

    آگهی مناقصه ارائه خدمات نقلیه تجدید نوبت دوم  سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در نظر دارد ارائه خدمات نقلیه خود را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به اشخاص حقوقی واجدشرایط که تمایل به شرکت در مناقصه رادارند واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد طبق برنامه […]

  4 - آبان - 1401

  ۳۶۴۶ مناقصه – سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار – ارائه خدمات نقلیه

  آگهی مناقصه ارائه خدمات نقلیه تجدید نوبت دوم  سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در نظر دارد ارائه خدمات نقلیه خود را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به اشخاص حقوقی واجدشرایط که تمایل به شرکت در مناقصه رادارند واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد طبق برنامه زمان‌بندی‌شده […]

  2 - آبان - 1401

  ۳۶۴۴ مناقصه – سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار – حفاظت از اراضی منطقه

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای عملیات حفاظت از اراضی  سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در نظر دارد ارائه خدمات حفاظت از اراضی و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز خود را به مساحت ۱۰۷۱ هکتار از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به اشخاص حقوقی واجدشرایط که تمایل به شرکت در مناقصه رادارند واگذار نماید. لذا از […]

  برو بالا