امروز 24
 • تاریخ : سه شنبه - ۱ - خرداد - ۱۴۰۳
 • برابر با : Tuesday - 21 - May - 2024
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران

  23 - خرداد - 1401

  ۳۵۴۱ مناقصه – شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران – عملیات اجرایی، تجهیز، محصورسازی و اتاقک چاه‌های

  تجديد آگهي فراخوان مناقصه‌عمومي يك مرحله‌اي با ارزيابي‌فشرده عمليات اجرايي، تجهيز، محصورسازي و اتاقك چاه‌هاي مجتمع مهاباد٢- شهرستان فيروزكوه  شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران به نمايندگي از آب و فاضلاب استان تهران “به استناد آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات” در نظر دارد از طريق مناقصه‌عمومي يك مرحــله‌اي با ارزيابي‌كيفي‌فشرده به شماره مناقصه (۲۰۰۱۰۷۰۰۰۲۰۰۰۰۷۶) […]

  23 - خرداد - 1401

  ۳۵۴۱ مناقصه – شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران – خرید لوله و اتصالات پلی‌اتیلن مورد نیاز در اقطار مختلف.

  آگهي فراخوان مناقصه‌عمومي يك مرحله‌اي با ارزيابي‌فشرده خريد لوله و اتصالات پلي‌اتيلن مورد نياز در اقطار مختلف  شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران “به استناد آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات“ در نظر دارد از طريق مناقصه‌عمومي يك مرحــله‌اي با ارزيابي‌فشرده از محل اعتبارات جاري كالاي مورد نياز خود به شماره مناقصه (۲۰۰۱۰۷۰۰۰۲۰۰۰۰۷۷) در سامانه تداركات […]

  23 - خرداد - 1401

  ۳۵۴۱ مناقصه – شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران – اجرا و نصب ١٩٠٠ فقره انشعاب فاضلاب در شهرهای لواسان و رودبارقصران

    آگهي تجديد فراخوان مناقصه‌عمومي يك مرحله‌اي با ارزيابي‌ساده اجرا و نصب ١٩٠٠ فقره انشعاب فاضلاب در شهرهای لواسان و رودبارقصران  شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران “به استناد آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات” در نظر دارد از طريق مناقصه‌عمومي يك مرحــله‌اي با ارزيابي‌ساده از محل اعتبارات جاري به شماره مناقصه (۲۰۰۱۰۷۰۰۰۲۰۰۰۰۷۹) در سامانه […]

  23 - خرداد - 1401

  ۳۵۴۱ مناقصه – شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران – خريد ٣٥٠٠ متر لوله چدن داكتيل

  آگهي فراخوان مناقصه‌عمومي يك مرحله‌اي خريد ٣٥٠٠ متر لوله چدن داكتيل c٤٠ در اقطار ٢٥٠ و٣٠٠ ميلي‌متر به همراه واشر و متعلقات كامل  شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران “به استناد آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات“ در نظر دارد از طريق مناقصه‌عمومي يك مرحــله‌اي از محل اعتبارات جاري كالاي مورد نياز خود به شماره مناقصه […]

  22 - خرداد - 1401

  ۳۵۴۰ مناقصه – شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران – برون‌سپاری انجام خدمات قرائت كنتور

  آگهي فراخوان مناقصه‌عمومي يك مرحله‌اي با ارزيابي‌فشرده  برون‌سپاری انجام خدمات قرائت كنتور در محدوده تحت پوشش شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران  شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران “به استناد آئين‌نامه‌های اجرايی قانون برگزاری مناقصات” در نظر دارد از طريق مناقصه‌عمومي یک مرحــله‌اي با ارزیابی‌فشرده از محل اعتبارات جاری به شماره مناقصه (۲۰۰۱۰۷۰۰۰۲۰۰۰۰۷۴) […]

  22 - خرداد - 1401

  ۳۵۴۰ مناقصه – شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران – خريد و نصب و راه‌اندازي يك دستگاه دمنده هوا

  آگهي فراخوان مناقصه‌عمومي يك مرحله‌اي با ارزیابی‌ساده خريد و نصب و راه‌اندازي يك دستگاه دمنده هوا (بلوئر) با ظرفيت ٤٩٩٦ مترمكعب بر ساعت به همراه متعلقات كامل  شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران “به استناد آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات” در نظر دارد از طريق مناقصه‌عمومي يك مرحــله‌اي با ارزيابي‌ساده از محل اعتبارات جاري كالاي […]

  22 - خرداد - 1401

  ۳۵۴۰ مناقصه – شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران – عملیات اجرایی، تجهیز، محصورسازی

  تجديد آگهي فراخوان مناقصه‌عمومي يك مرحله‌اي با ارزيابي‌فشرده عمليات اجرايي، تجهيز، محصورسازي و اتاقك چاه‌هاي مجتمع مهاباد٢- شهرستان فيروزكوه  شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران به نمايندگي از آب و فاضلاب استان تهران “به استناد آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات” در نظر دارد از طريق مناقصه‌عمومي يك مرحــله‌اي با ارزيابي‌كيفي‌فشرده به شماره مناقصه (۲۰۰۱۰۷۰۰۰۲۰۰۰۰۷۶) […]

  22 - خرداد - 1401

  ۳۵۴۰ مناقصه – شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران – خريد لوله و اتصالات پلي‌اتيلن مورد نياز در اقطار مختلف

    آگهي فراخوان مناقصه‌عمومي يك مرحله‌اي با ارزيابي‌فشرده خريد لوله و اتصالات پلي‌اتيلن مورد نياز در اقطار مختلف  شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران “به استناد آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات“ در نظر دارد از طريق مناقصه‌عمومي يك مرحــله‌اي با ارزيابي‌فشرده از محل اعتبارات جاري كالاي مورد نياز خود به شماره مناقصه (۲۰۰۱۰۷۰۰۰۲۰۰۰۰۷۷) در سامانه […]

  22 - خرداد - 1401

  ۳۵۴۰ مناقصه – شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران – اجرا و نصب ١٩٠٠ فقره انشعاب فاضلاب در شهرهای لواسان و رودبارقصران

    آگهي تجديد فراخوان مناقصه‌عمومي يك مرحله‌اي با ارزيابي‌ساده اجرا و نصب ١٩٠٠ فقره انشعاب فاضلاب در شهرهای لواسان و رودبارقصران  شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران “به استناد آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات” در نظر دارد از طريق مناقصه‌عمومي يك مرحــله‌اي با ارزيابي‌ساده از محل اعتبارات جاري به شماره مناقصه (۲۰۰۱۰۷۰۰۰۲۰۰۰۰۷۹) در سامانه […]

  22 - خرداد - 1401

  ۳۵۴۰ مناقصه – شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران – خريد ٣٥٠٠ متر لوله چدن

    آگهي فراخوان مناقصه‌عمومي يك مرحله‌اي خريد ٣٥٠٠ متر لوله چدن داكتيل c٤٠ در اقطار ٢٥٠ و٣٠٠ ميلي‌متر به همراه واشر و متعلقات كامل  شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران “به استناد آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات“ در نظر دارد از طريق مناقصه‌عمومي يك مرحــله‌اي از محل اعتبارات جاري كالاي مورد نياز خود به شماره […]

  21 - خرداد - 1401

  ۳۵۳۹ مناقصه – شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران – برون‌سپاری انجام خدمات قرائت كنتور

  آگهي فراخوان مناقصه‌عمومي يك مرحله‌اي با ارزيابي‌فشرده  برون‌سپاری انجام خدمات قرائت كنتور در محدوده تحت پوشش شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران  شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران “به استناد آئين‌نامه‌های اجرايی قانون برگزاری مناقصات” در نظر دارد از طريق مناقصه‌عمومي یک مرحــله‌اي با ارزیابی‌فشرده از محل اعتبارات جاری به شماره مناقصه (۲۰۰۱۰۷۰۰۰۲۰۰۰۰۷۴) […]

  21 - خرداد - 1401

  ۳۵۳۹ مناقصه – شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران – خريد و نصب و راه‌اندازي يك دستگاه دمنده هوا

  آگهي فراخوان مناقصه‌عمومي يك مرحله‌اي با ارزیابی‌ساده خريد و نصب و راه‌اندازي يك دستگاه دمنده هوا (بلوئر) با ظرفيت ٤٩٩٦ مترمكعب بر ساعت به همراه متعلقات كامل  شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران “به استناد آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات” در نظر دارد از طريق مناقصه‌عمومي يك مرحــله‌اي با ارزيابي‌ساده از محل اعتبارات جاري كالاي […]

  18 - خرداد - 1401

  ۳۵۳۷ مناقصه – شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران – برون‌سپاری رفع حوادث و اتفاقات خطوط انتقال

    آگهي فراخوان مناقصه‌عمومي يك مرحله‌اي با ارزيابي‌فشرده برون‌سپاری رفع حوادث و اتفاقات خطوط انتقال، شبكه توزيع و انشعابات آب امور بهره‌برداري دماوند (شهر و روستاهاي تحت پوشش)  شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران “به استناد آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات” در نظر دارد از طريق مناقصه‌عمومي يك مرحــله‌اي با ارزيابي‌فشرده از محل اعتبارات […]

  18 - خرداد - 1401

  ۳۵۳۷ مناقصه – شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران – اصلاح و بازسازي شبكه و تأسيسات آب آشاميدني روستاهاي دماوند

  تجديد آگهي فراخوان مناقصه‌عمومي يك مرحله‌اي با ارزيابي‌ساده  اصلاح و بازسازي شبكه و تأسيسات آب آشاميدني روستاهاي دماوند  شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران به نمايندگي از آب و فاضلاب استان تهران “به استناد آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات” در نظر دارد از طريق مناقصه‌عمومي يك مرحــله‌اي با ارزيابي‌ساده به شماره مناقصه (۲۰۰۱۰۷۰۰۰۲۰۰۰۰۷۲) در […]

  17 - خرداد - 1401

  ۳۵۳۶ مناقصه – شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران – اجراي كليه خدمـات راهبري، بهره‌برداري، اپراتوري، نگهداشت

  آگهي تجديد فراخوان مناقصه‌عمومي يك مرحله‌اي با ارزيابي‌فشرده موضع : برون‌سپاری اجراي كليه خدمـات راهبري، بهره‌برداري، اپراتوري، نگهداشت و رفع حوادث و اتفاقات شامل ايستگاه‌هاي پمپاژ آبگير سد لتیان، چاه‌هاي حاشيه رودخانه جاجرود، خط انتقال، مخازن و ايستگاه‌هاي پمپاژ بين‌راهي سه‌گانه، تصفيه‌خانه آب پرديس و صافي‌هاي اضطراري در محدوده آبگير سد لتيان تا پرديس، تحت […]

  17 - خرداد - 1401

  ۳۵۳۶ مناقصه – شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران – برون‌سپاری رفع حوادث و انشعابات آب امور بهره‌برداري دماوند

    آگهي فراخوان مناقصه‌عمومي يك مرحله‌اي با ارزيابي‌فشرده برون‌سپاری رفع حوادث و اتفاقات خطوط انتقال، شبكه توزيع و انشعابات آب امور بهره‌برداري دماوند (شهر و روستاهاي تحت پوشش)  شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران “به استناد آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات” در نظر دارد از طريق مناقصه‌عمومي يك مرحــله‌اي با ارزيابي‌فشرده از محل اعتبارات […]

  17 - خرداد - 1401

  ۳۵۳۶ مناقصه – شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران – اصلاح و بازسازي شبكه و تأسيسات آب آشاميدني روستاهاي دماوند

  تجديد آگهي فراخوان مناقصه‌عمومي يك مرحله‌اي با ارزيابي‌ساده  اصلاح و بازسازي شبكه و تأسيسات آب آشاميدني روستاهاي دماوند  شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران به نمايندگي از آب و فاضلاب استان تهران “به استناد آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات” در نظر دارد از طريق مناقصه‌عمومي يك مرحــله‌اي با ارزيابي‌ساده به شماره مناقصه (۲۰۰۱۰۷۰۰۰۲۰۰۰۰۷۲) در […]

  16 - خرداد - 1401

  ۳۵۳۵ مناقصه – شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران – اجراي كليه خدمـات راهبري، بهره‌برداري، اپراتوري

  آگهي تجديد فراخوان مناقصه‌عمومي يك مرحله‌اي با ارزيابي‌فشرده موضع : برون‌سپاری اجراي كليه خدمـات راهبري، بهره‌برداري، اپراتوري، نگهداشت و رفع حوادث و اتفاقات شامل ايستگاه‌هاي پمپاژ آبگير سد لتیان، چاه‌هاي حاشيه رودخانه جاجرود، خط انتقال، مخازن و ايستگاه‌هاي پمپاژ بين‌راهي سه‌گانه، تصفيه‌خانه آب پرديس و صافي‌هاي اضطراري در محدوده آبگير سد لتيان تا پرديس، تحت […]

  14 - خرداد - 1401

  ۳۵۳۴ مناقصه – شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران – خريد دو دستگاه ترانس كم تلفات هوايي

  آگهي تجديد فراخوان مناقصه‌عمومي يك مرحله‌اي خريد دو دستگاه ترانس كم تلفات هوايي ٥٠٠ كاوا و ١ دستگاه ترانس كم تلفات هوايي ٢٠٠ كاوا  شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران به نمايندگي از آب و فاضلاب استان تهران “به استناد آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات” در نظر دارد از طريق مناقصه‌عمومي يك مرحــله‌اي كالاي […]

  14 - خرداد - 1401

  ۳۵۳۴ مناقصه – شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران – خريد الكترو پمپ شناور

  تجديد آگهي فراخوان مناقصه‌عمومي يك مرحله‌اي خريد الكترو پمپ شناور شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران به نمايندگي از آب و فاضلاب استان تهران “به استناد آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات” در نظر دارد از طريق مناقصه‌عمومي يك مرحــله‌اي كالاي مورد نياز خود به شماره مناقصه (۲۰۰۱۰۷۰۰۰۲۰۰۰۰۶۵) در سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) را با […]

  14 - خرداد - 1401

  ۳۵۳۴ مناقصه – شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران – احداث ساختمان پست پاساژ

  آگهي فراخوان مناقصه‌عمومي يك مرحله‌اي با ارزيابي‌ساده احداث ساختمان پست پاساژ سايت‌هاي شماره ٢ و ٣ مجتمع مهاباد شهرستان فيروزكوه  شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران به نمايندگي از آب و فاضلاب استان تهران “به استناد آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات” در نظر دارد از طريق مناقصه‌عمومي يك مرحــله‌اي با ارزيابي‌ساده به شماره مناقصه […]

  14 - خرداد - 1401

  ۳۵۳۴ مناقصه – شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران – عمليات اجراي خط انتقال مخزن اوزون تپه به طول ١٣٥٠ متر

  آگهي فراخوان مناقصه‌عمومي يك مرحله‌اي با ارزيابي‌ساده عمليات اجراي خط انتقال مخزن اوزون تپه به طول ١٣٥٠ متر  شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران “به استناد آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات” در نظر دارد از طريق مناقصه‌عمومي يك مرحــله‌اي با ارزيابي‌ساده از محل اعتبارات جاري به شماره مناقصه (۲۰۰۱۰۷۰۰۰۲۰۰۰۰۶۷) در سامانه تداركات الكترونيكي دولت […]

  14 - خرداد - 1401

  ۳۵۳۴ مناقصه – شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران – عمليات شناسايي انشعابات غير مجاز، تبديل انشعابات آب غیرمجاز به مجاز

  آگهي فراخوان مناقصه‌عمومي يك مرحله‌اي اجراي عمليات شناسايي انشعابات غير مجاز، تبديل انشعابات آب غیرمجاز به مجاز، قطع و وصل انشعابات مجاز بدهكار، جمع‌آوري انشعابات مجاز و غیرمجاز، صدور هرگونه اخطاريه، تشكيل پرونده و پيگيري حقوقي  شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران “به استناد آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات” در نظر دارد از طريق […]

  14 - خرداد - 1401

  ۳۵۳۴ مناقصه – شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران – احداث ١٠ باب اتاقك كلرزني مخازن روستایی واقع در شهرستان فيروزكوه

      آگهي فراخوان مناقصه‌عمومي يك مرحله‌اي با ارزيابي‌ساده  احداث ١٠ باب اتاقك كلرزني مخازن روستایی واقع در شهرستان فيروزكوه  شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران “به استناد آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات” در نظر دارد از طريق مناقصه‌عمومي يك مرحــله‌اي با ارزيابي‌ساده از محل اعتبارات جاري به شماره مناقصه (۲۰۰۱۰۷۰۰۰۲۰۰۰۰۶۹) در سامانه تداركات […]

  14 - خرداد - 1401

  ۳۵۳۴ مناقصه – شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران – احداث ١٠ باب اتاقك كلرزني مخازن روستایی واقع در شهرستان دماوند

  آگهي فراخوان مناقصه‌عمومي يك مرحله‌اي با ارزيابي‌ساده  احداث ١٠ باب اتاقك كلرزني مخازن روستایی واقع در شهرستان دماوند  شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران “به استناد آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات” در نظر دارد از طريق مناقصه‌عمومي يك مرحــله‌اي با ارزيابي‌ساده از محل اعتبارات جاري به شماره مناقصه (۲۰۰۱۰۷۰۰۰۲۰۰۰۰۷۰) در سامانه تداركات الكترونيكي دولت […]

  11 - خرداد - 1401

  ۳۵۳۳ مناقصه – شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران – خريد دو دستگاه ترانس كم تلفات هوايي ٥٠٠ كاوا

  آگهي تجديد فراخوان مناقصه‌عمومي يك مرحله‌اي خريد دو دستگاه ترانس كم تلفات هوايي ٥٠٠ كاوا و ١ دستگاه ترانس كم تلفات هوايي ٢٠٠ كاوا  شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران به نمايندگي از آب و فاضلاب استان تهران “به استناد آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات” در نظر دارد از طريق مناقصه‌عمومي يك مرحــله‌اي كالاي […]

  11 - خرداد - 1401

  ۳۵۳۳ مناقصه – شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران – خريد الكترو پمپ شناور

  تجديد آگهي فراخوان مناقصه‌عمومي يك مرحله‌اي خريد الكترو پمپ شناور شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران به نمايندگي از آب و فاضلاب استان تهران “به استناد آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات” در نظر دارد از طريق مناقصه‌عمومي يك مرحــله‌اي كالاي مورد نياز خود به شماره مناقصه (۲۰۰۱۰۷۰۰۰۲۰۰۰۰۶۵) در سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) را با […]

  11 - خرداد - 1401

  ۳۵۳۳ مناقصه – شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران – احداث ساختمان پست پاساژ

  آگهي فراخوان مناقصه‌عمومي يك مرحله‌اي با ارزيابي‌ساده احداث ساختمان پست پاساژ سايت‌هاي شماره ٢ و ٣ مجتمع مهاباد شهرستان فيروزكوه  شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران به نمايندگي از آب و فاضلاب استان تهران “به استناد آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات” در نظر دارد از طريق مناقصه‌عمومي يك مرحــله‌اي با ارزيابي‌ساده به شماره مناقصه […]

  برو بالا