مرحله دوم

آگهي مناقصه عمومي

نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گذار: موسسه سازندگي بعثت- كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، چهارراه بسيج، كوي شهيد كامران ابكايي، ساختمان بعثت، پلاك 20، تلفن: 3-38255351-083 و دورنگار: 38255350-083

موضوع مناقصه: تامین، بارگیری و حمل تا محل پروژه و باراندازی شیرآلات خط انتقال آب کرمانشاه (انواع شیرآلات قطع و وصل تا قطر 1000 میلی متر)

محل اجرای پروژه:  شهرستان کرمانشاه            

مدت پیمان: دو (2) ماه.

تاریخ، مهلت، مبلغ و محل دریافت اسناد مناقصه: واجدین شرایط می‌توانند ضمن واریز مبلغ یک میلیون (1.000.000) ریال به حساب شماره 2171360213 بانك ملت شعبه چهار راه بسيج كرمانشاه با كد شعبه 24356 بنام واحد اجرايي بعثت (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملت) در ساعت‌های اداری تا تاریخ 26/10/97 نسبت به خرید و دریافت اسناد، از دفتر قراردادهای این موسسه اقدام نمایند. اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده مناقصه‌گر با ارائه معرفی‌نامه معتبر شرکت با مهر و امضای مجاز و با قید موضوع مناقصه و فیش واریزی تحویل خواهد شد.

تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: مناقصه‌گران پس از دریافت و مطالعه اسناد مناقصه، حداکثر تا آخر وقت اداری مورخ 06/11/97 اسناد مربوطه را تکمیل و در پاکت لاک و مهر شده به نشانی مناقصه‌گذار تحویل و رسید دریافت دارند.

ميزان سپرده شركت درمناقصه: مبلغ 100،000،000 (یکصد ميليون ريال) و به صورت ضمانت‌نامه بانكي (به نام قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) – بدون پسوند و يا پیشوند) و يا واريز وجه نقد به شماره حساب قيد شده فوق (بنام واحد اجرايي بعثت).

-داشتن تاییدیه از شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس الزامی می‌باشد.

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد