آگهي مناقصه عمومي دو مرحله‌اي

خريد سموم تدخيني گازي

نوبت اول

شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران در نظر دارد تعداد 500 بشكه سموم تدخيني گازي فسفيد آلومينيوم را از طريق مناقصه عمومي دو مرحله‌ای از شرکت‌های واجدالشرایط خريداري نمايد.

شرایط شرکت در مناقصه :

1-هزینه خرید اسناد: ارایه فیش واریزی به مبلغ300.000 ریال (به حساب بانک مرکزی به شماره شبا 750100004001058204005911IR و شناسه 397058282294210055910000000000 قابل واریز در کلیه شعب بانک‌ها به صورت پایا) به همراه معرفي‌نامه.

2-مهلت تحویل اسناد به متقاضیان (اشخاص حقوقی) : از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول (23/11/97) به مدت 7 روزکاری تا مورخ 1/12/97 به نشانی: تهران- خيابان فاطمي- نبش حجاب- شماره 225- شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران (ساختمان شماره 2)- طبقه چهارم- دبيرخانه كميسيون معاملات می‌باشد.

3-مهلت قبول پیشنهادات و تحویل به دبیرخانه: بعد از آخرین روز مهلت دریافت اسناد (بند 2) به مدت 10 روز تا مورخ 12/12/97 به نشانی: تهران- ميدان جهاد- شماره 12- شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران (ساختمان شماره 1)- طبقه هفتم - دبيرخانه حراست مركزي تحويل و رسيد دريافت نمایند.

4-زمان و محل گشایش پیشنهادها (پاکت‌های الف و ب): ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 13/12/97 در محل شرکت به نشانی: تهران- خيابان فاطمي- نبش حجاب- شماره 225- شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران (ساختمان شماره 2) - طبقه دوم سالن جلسات شرکت خواهد بود. 

5-مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه: واريز وجه نقد به مبلغ 887.500.000 ریال به حساب شماره 390100004001058206373747IR به نام شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و یا ضمانت‌نامه بانکی بلاقيد و شرط با تمديد اعتبار 3 ماهه.

 

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد