فراخوان‌عمومی شناسایی و دعوت به سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه‌های شهرداری ورزنه

مرحله دوم-نوبت اول

شهرداری ورزنه به استناد مصوبه هیأَت عالی سرمایه‌گذاری شهرداری و مصوبه شماره 3 مورخ 25/02/98 شورای اسلامی شهر ورزنه در نظر دارد پروژه‌های ذیل را با مشارکت سرمایه‌گذاران واجدشرایط از طریق برگزاری فراخوان عمومی به انجام برساند، لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مربوطه به واحد سرمایه‌گذاری شهرداری ورزنه مراجعه و پیشنهاد خود را به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

توضیحات:

آدرس

مساحت زمین

کاربری

موضوع پروژه

ردیف

اصفهان،ورزنه،بلوار شیخ‌بهایی

حدود 915 متر مربع

تجاری

مشارکت دراحداث بازار روز کوثر در شهر ورزنه

1

اصفهان،ورزنه،بلوار شیخ‌بهایی

حدود 575 مترمربع

تجاری

مشارکت در احداث طبقه دوم ترمینال مسافربری ورزنه جهت مجموعه تجاری

2

1-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

2-متقاضیانی در بخش ارزیابی مورد تأیید قرارخواهند گرفت که قادر به تهیه و اریه مدارک معتبر مبنی بر توان تأمین سرمایه،تکمیل،تجهیز در این سطح را دارا بوده و سابقه کاری مرتبط داشته باشند.

3-متقاضیان می‌بایست از تاریخ درج آگهی دراین روزنامه،تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 08/07/1398 جهت دریافت،تکمیل و ارایه مدارک به واحد سرمایه گذاری شهرداری مراجعه نمایند.بدیهی است مراجعات بعد از تاریخ مقرر قابل رسیدگی نمی‌باشد.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد