«آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای خرید، نصب و راه اندازی ،کالیبراسیون و آموزش اتو آنالیزر سریع غلات» (NIT) (غیرپرتابل)

 

شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران در نظر دارد  نسبت به خرید ، نصب و راه اندازی ،کالیبراسیون و آموزش تعداد 6  دستگاه اتوآنالیزر سریع غلات از طريق مناقصه عمومي دو مرحله ای اقدام نمايد.

 

شرايط شركت در مناقصه :

1-     هزينه خريد اسناد : ارایه فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال به حساب بانک مرکزی به شماره شبا 750100004001058204005911 IR و شناسه 397058282294210055910000000000 قابل واریز در کلیه شعب بانک‌ها به صورت پایا به همراه معرفي نامه.

2-     مهلت تحويل اسناد به متقاضيان : از تاريخ انتشار آگهي نوبت اول (26/11/98) به مدت 7 روز كاري تا مورخ 04/12/98 به نشاني: تهران، خيابان فاطمي، نبش حجاب، شماره 225، شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران (ساختمان شماره 2)، طبقه چهارم، كميسيون معاملات مراجعه نمايند.

3-     مهلت قبول پيشنهادات و تحويل به دبيرخانه : بعد از آخرين روز مهلت دريافت اسناد (بند 2) به مدت 10 روز تا مورخ 13/12/98 به نشاني: تهران، ميدان جهاد، شماره 12، شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران، طبقه هفتم، دبيرخانه محرمانه حراست مراجعه و تحويل نمايند.

4-   زمان و محل گشايش پيشنهادها (پاکتهای الف و ب): ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 14/12/98 در محل شركت به نشاني: تهران، خيابان فاطمي، نبش حجاب، شماره 225، شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران (ساختمان شماره 2)، طبقه دوم سالن جلسات خواهد بود.

5-   مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه: واريز وجه نقد به مبلغ 1.500.000.000 ریال به حساب شماره 4001058206373747 39010000 IR به نام شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و یا ضمانتنامه بانکی بلاقيد و شرط 3 ماهه و  با تمديد اعتبار 3 ماه دیگر.          

                                    

شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران

                                                                                                                            

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد