امروز 3
 • تاریخ : شنبه - ۲۹ - اردیبهشت - ۱۴۰۳
 • برابر با : Saturday - 18 - May - 2024
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های شرکت آب و فاضلاب استان زنجان

  ۴۰۶۷ مناقصه – شركت آب و فاضلاب استان زنجان – آبرسانی به شهر زنجان
  22 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۶۷ مناقصه – شركت آب و فاضلاب استان زنجان – آبرسانی به شهر زنجان

  آگهي مناقصات عمومی یک مرحله‌ای شركت آب و فاضلاب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه‌ها برابر اطلاعات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرکت‌های تشخیص صلاحیت شده سازمان برنامه‌وبودجه واگذار نماید. ۱-نام و نشانی مناقصه‌گزار: شركت آب و فاضلاب استان زنجان به آدرس: اتوبان ۲۲ بهمن، بلوار شهید آوینی، جنب پل […]

  ۴۰۶۶ مناقصه – شركت آب و فاضلاب استان زنجان – آبرسانی به شهر زنجان
  21 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۶۶ مناقصه – شركت آب و فاضلاب استان زنجان – آبرسانی به شهر زنجان

  آگهي مناقصات عمومی یک مرحله‌ای شركت آب و فاضلاب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه‌ها برابر اطلاعات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرکت‌های تشخیص صلاحیت شده سازمان برنامه‌وبودجه واگذار نماید. ۱-نام و نشانی مناقصه‌گزار: شركت آب و فاضلاب استان زنجان به آدرس: اتوبان ۲۲ بهمن، بلوار شهید آوینی، جنب پل […]

  ۴۰۳۶ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه – بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب و توسعه و بازسازی
  23 - اسفند - 1402

  ۴۰۳۶ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه – بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب و توسعه و بازسازی

  وزارت نیرو شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه آگهی مناقصه‌عمومی همراه با ارزیابی‌کیفی و خرید (۱۴۰۲-۴۶) شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در نظر دارد پروژه‌های آبرسانی خود را طبق جدول زیر از طریق مناقصه‌عمومی همراه با ارزیابی‌کیفی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین صلاحیت شده به اجرا بگذارد. لذا متقاضیان می‌توانند برای اخذ اسناد […]

  ۴۰۳۵ مناقصه – شركت آب و فاضلاب استان زنجان – آبرسانی به روستای گلابر شهرستان ایجرود
  22 - اسفند - 1402

  ۴۰۳۵ مناقصه – شركت آب و فاضلاب استان زنجان – آبرسانی به روستای گلابر شهرستان ایجرود

  آگهي مناقصات عمومی یک مرحله‌ای شركت آب و فاضلاب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه‌ها برابر اطلاعات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرکت‌های تشخیص صلاحیت شده سازمان برنامه‌وبودجه واگذار نماید. ۱-نام و نشانی مناقصه‌گزار: شركت آب و فاضلاب استان زنجان به آدرس: اتوبان ۲۲ بهمن، بلوار شهید آوینی، جنب پل […]

  ۴۰۳۴ مناقصه – شركت آب و فاضلاب استان زنجان – آبرسانی به روستای گلابر شهرستان ایجرود
  21 - اسفند - 1402

  ۴۰۳۴ مناقصه – شركت آب و فاضلاب استان زنجان – آبرسانی به روستای گلابر شهرستان ایجرود

  آگهي مناقصات عمومی یک مرحله‌ای شركت آب و فاضلاب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه‌ها برابر اطلاعات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرکت‌های تشخیص صلاحیت شده سازمان برنامه‌وبودجه واگذار نماید. ۱-نام و نشانی مناقصه‌گزار: شركت آب و فاضلاب استان زنجان به آدرس: اتوبان ۲۲ بهمن، بلوار شهید آوینی، جنب پل […]

  ۴۰۱۸ مناقصه – شركت آب و فاضلاب استان زنجان – عملیات اجرایی خطوط انتقال جمع‌آوری آب چاه‌ها
  1 - اسفند - 1402

  ۴۰۱۸ مناقصه – شركت آب و فاضلاب استان زنجان – عملیات اجرایی خطوط انتقال جمع‌آوری آب چاه‌ها

  آگهي تمدید مهلت دریافت اسناد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شماره ۱۲۱-۱۴۰۲  پیرو آگهی مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۲ (نوبت اول) و مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۲ (نوبت دوم) روزنامه مناقصه مزایده، شرکت آب و فاضلاب استان زنجان، در پی درخواست تعدادی از پیمانکاران مدت این مناقصه را به شرح جدول ذیل تمدید می‌نماید: نام مناقصه‌گزار: شركت آب و فاضلاب استان زنجان […]

  ۴۰۱۱ مناقصه – شركت آب و فاضلاب استان زنجان – عملیات اجرایی خطوط انتقال جمع‌آوری
  23 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۱ مناقصه – شركت آب و فاضلاب استان زنجان – عملیات اجرایی خطوط انتقال جمع‌آوری

  آگهي مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شركت آب و فاضلاب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه برابر اطلاعات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرکت‌های تشخیص صلاحیت شده سازمان برنامه‌وبودجه واگذار نماید. ۱-نام و نشانی مناقصه‌گزار: زنجان، اتوبان ۲۲ بهمن، بلوار شهید آوینی، جنب پل زیرگذر قائم، کد پستی: ۴۵۱۴۸۶۸۹۰۶ ۲-عنوان و مشخصات […]

  ۴۰۱۰ مناقصه – شركت آب و فاضلاب استان زنجان – عملیات اجرایی خطوط انتقال جمع‌آوری آب چاه‌های شهر ابهر
  22 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۰ مناقصه – شركت آب و فاضلاب استان زنجان – عملیات اجرایی خطوط انتقال جمع‌آوری آب چاه‌های شهر ابهر

  آگهي مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شركت آب و فاضلاب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه برابر اطلاعات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرکت‌های تشخیص صلاحیت شده سازمان برنامه‌وبودجه واگذار نماید. ۱-نام و نشانی مناقصه‌گزار: زنجان، اتوبان ۲۲ بهمن، بلوار شهید آوینی، جنب پل زیرگذر قائم، کد پستی: ۴۵۱۴۸۶۸۹۰۶ ۲-عنوان و مشخصات […]

  ۳۹۹۱ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب استان لرستان – نگهداری از تأسیسات آب شرب روستاها
  26 - دی - 1402

  ۳۹۹۱ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب استان لرستان – نگهداری از تأسیسات آب شرب روستاها

  شرکت آب و فاضلاب استان لرستان در نظر دارد مناقصات عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir صورت خواهد […]

  ۳۹۷۵ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب استان لرستان – بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آب شرب
  8 - دی - 1402

  ۳۹۷۵ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب استان لرستان – بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آب شرب

  آگهی مناقصه‌عمومی نوبت دوم شرکت آب و فاضلاب استان لرستان در نظر دارد مناقصات عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به […]

  ۳۹۷۲ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب استان لرستان – بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آب شرب
  4 - دی - 1402

  ۳۹۷۲ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب استان لرستان – بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آب شرب

  آگهی مناقصه‌عمومی نوبت اول شرکت آب و فاضلاب استان لرستان در نظر دارد مناقصات عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به […]

  ۳۹۵۰ مناقصه – شركت آب و فاضلاب استان زنجان – نگهداری، تعمیرات و رفع حوادث
  6 - آذر - 1402

  ۳۹۵۰ مناقصه – شركت آب و فاضلاب استان زنجان – نگهداری، تعمیرات و رفع حوادث

  آگهي مناقصات عمومی یک مرحله‌ای شركت آب و فاضلاب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه‌ها برابر اطلاعات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرکت‌های تشخیص صلاحیت شده سازمان برنامه‌وبودجه واگذار نماید. ۱-نام و نشانی مناقصه‌گزار: شركت آب و فاضلاب استان زنجان به آدرس: اتوبان ۲۲ بهمن، بلوار شهید آوینی، جنب پل […]

  ۳۹۴۹ مناقصه – شركت آب و فاضلاب استان زنجان – نگهداری، تعمیرات و رفع حوادث کلیه تأسیسات
  5 - آذر - 1402

  ۳۹۴۹ مناقصه – شركت آب و فاضلاب استان زنجان – نگهداری، تعمیرات و رفع حوادث کلیه تأسیسات

  آگهي مناقصات عمومی یک مرحله‌ای شركت آب و فاضلاب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه‌ها برابر اطلاعات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرکت‌های تشخیص صلاحیت شده سازمان برنامه‌وبودجه واگذار نماید. ۱-نام و نشانی مناقصه‌گزار: شركت آب و فاضلاب استان زنجان به آدرس: اتوبان ۲۲ بهمن، بلوار شهید آوینی، جنب پل […]

  ۳۷۴۳ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – اجراي شبکه جمع‌آوری فاضلاب
  2 - اسفند - 1401

  ۳۷۴۳ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – اجراي شبکه جمع‌آوری فاضلاب

  آگهي فراخوان مناقصه‌عمومی  شركت فاضلاب تهران در نظر داردمناقصه اجراي شبکه جمع‌آوری فاضلاب ادامه بزرگراه يادگار امامرا از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق […]

  ۳۷۳۹ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – خريد لوله و اتصالات پلي‌اتيلن
  26 - بهمن - 1401

  ۳۷۳۹ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – خريد لوله و اتصالات پلي‌اتيلن

  آگهي تجدید فراخوان مناقصه‌عمومی (بدون ارزیابی‌کیفی) شركت فاضلاب تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرح زیر را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید. ۱-نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: تهران،‌ خيابان شهيد بهشتي،‌ خيابان انديشه، نبش انديشه ششم […]

  ۳۷۳۱ مناقصه – شركت آب و فاضلاب استان تهران – اجاره ۳۰ دستگاه خودرو سواری
  16 - بهمن - 1401

  ۳۷۳۱ مناقصه – شركت آب و فاضلاب استان تهران – اجاره ۳۰ دستگاه خودرو سواری

  فراخوان مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی‌کیفی (یکپارچه) یک‌مرحله‌ای شركت آب و فاضلاب استان تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک ‌مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی (یکپارچه) اجاره ۳۰ دستگاه خودرو سواری دارای مجوز طرح ترافیک (انواع سمند و پژو با حداکثر طول عمر شش سال) به همراه راننده و یک نفر رزرویشن توزیع خودرو به‌منظور سرویس‌دهی به شرکت آبفای […]

  ۳۷۰۰ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب استان تهران – خرید یک دستگاه کروماتوگراف مایع طیف‌سنج
  9 - دی - 1401

  ۳۷۰۰ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب استان تهران – خرید یک دستگاه کروماتوگراف مایع طیف‌سنج

  فراخوان تجدید مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی‌کیفی (یکپارچه) دومرحله‌ای شرکت آب و فاضلاب استان تهران در نظر دارد تجدید مناقصه‌عمومی دو‌مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی (یکپارچه) خرید یک دستگاه کروماتوگراف مایع طیف‌سنج جرمی (LC-MS) به همراه متعلقات مربوطه به شماره ۲۰۰۱۰۰۵۰۷۰۰۰۰۰۱۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل […]

  ۳۶۹۸ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب استان تهران – خرید یک دستگاه کروماتوگراف مایع طیف‌سنج جرمی
  6 - دی - 1401

  ۳۶۹۸ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب استان تهران – خرید یک دستگاه کروماتوگراف مایع طیف‌سنج جرمی

  فراخوان تجدید مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی‌کیفی (یکپارچه) دومرحله‌ای شرکت آب و فاضلاب استان تهران در نظر دارد تجدید مناقصه‌عمومی دو‌مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی (یکپارچه) خرید یک دستگاه کروماتوگراف مایع طیف‌سنج جرمی (LC-MS) به همراه متعلقات مربوطه به شماره ۲۰۰۱۰۰۵۰۷۰۰۰۰۰۱۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل […]

  1 - آذر - 1401

  ۳۶۶۹ مناقصه – شركت آب و فاضلاب استان تهران – نصب تجهیزات سخت‌افزار و شبکه‌ی رایانه‌ای

  فراخوان ارزیابی‌کیفی مناقصه‌عمومی یک‌مرحله‌ای   شركت آب و فاضلاب استان تهران در نظر دارد فراخوان ارزیابی‌کیفی جهت برگزاری مناقصه‌عمومی یک‌مرحله‌ای انجام خدمات نگهداری، پشتیبانی، راهبری، نصب و راه‌اندازی کلیه تجهیزات سخت‌افزار و شبکه‌ی رایانه‌ای (EM/PM) به شماره ۲۰۰۱۰۰۵۰۷۰۰۰۰۰۰۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی‌کیفی از دریافت و […]

  4 - آبان - 1401

  ۳۶۴۶ مناقصه – شرکت فاضلاب تهران – خدمات حمل ونقل خودرهای استیجاری

  مناقصه – شرکت فاضلاب تهران – خدمات حمل ونقل خودرهای استیجاری

  30 - مرداد - 1401

  ۳۵۹۵ مناقصه – شركت آب و فاضلاب استان تهران – خرید یک دستگاه کروماتوگراف مایع طیف‌سنج جرمی

  فراخوان مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله‌ای شركت آب و فاضلاب استان تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی دو‌مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی (یکپارچه) خرید یک دستگاه کروماتوگراف مایع طیف‌سنج جرمی(LC-MS) به همراه متعلقات مربوطه به شماره ۲۰۰۱۰۰۵۰۷۰۰۰۰۰۰۵ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه […]

  10 - تیر - 1401

  ۳۵۵۶ مناقصه – شركت آب و فاضلاب استان تهران – انجام خدمات مهندسی مطالعات طراحی تفصیلی

  ارزیابی‌کیفی برای انتخاب مشاور شركت آب و فاضلاب استان تهران در نظر دارد فراخوان انجام خدمات مهندسی مطالعات طراحی تفصیلی و تهیه نقشه‌های اجرایی، متره و برآورد و سایر خدمات مربوط به احداث ۲۶۹ باب مخزن آب اضطراری شبکه توزیع به‌منظور آب‌رسانی اضطراری در شهر تهران، به شماره ۲۰۰۱۰۰۵۰۷۰۰۰۰۰۰۲ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی […]

  26 - اردیبهشت - 1401

  ۳۵۲۰ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب استان خراسان‌شمالی – خدمات آب‌رسانی سیار در سطح روستاهای استان خراسان‌شمالی

    شرکت آب و فاضلاب استان خراسان‌شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی (اسناد خزانه، اوراق مشارکت، ریالی) براساس قانون برگزاری مناقصات پروژه‌های مشروحه ذیل را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) انجام و به شرکت‌های ذی‌صلاح واگذار نماید.   شماره مناقصه نام و مشخصات خدمات مورد نیاز […]

  25 - اردیبهشت - 1401

  ۳۵۱۹ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب استان خراسان‌شمالی – خدمات آب‌رسانی سیار در سطح روستاهای استان خراسان‌شمالی

      شرکت آب و فاضلاب استان خراسان‌شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی (اسناد خزانه، اوراق مشارکت، ریالی) براساس قانون برگزاری مناقصات پروژه‌های مشروحه ذیل را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) انجام و به شرکت‌های ذی‌صلاح واگذار نماید.   شماره مناقصه نام و مشخصات خدمات مورد […]

  23 - اردیبهشت - 1401

  ۳۵۱۷ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب استان خراسان‌شمالی – خريدکالاهای مشروحه

    آگهی تجدید مناقصه‌عمومی خرید همراه با ارزیابی‌کیفی (نوبت اول) شرکت آب و فاضلاب استان خراسان‌شمالی در نظر دارد از محل اسناد خزانه اسلامی براساس قانون برگزاری مناقصات و آئین‌نامه‌های اجرایی آن کالاهای مشروحه ذیل را از طریق مناقصه‌عمومی به‌صورت یک   مرحله‌ای همراه با ارزیابی‌کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (WWW.SETADIRAN.IR) انجام و به تولید‌کنندگان […]

  21 - اردیبهشت - 1401

  ۳۵۱۶ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب استان خراسان‌شمالی – خرید الکتروموتور

     آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی‌کیفی فشرده (نوبت اول) شرکت آب و فاضلاب استان خراسان‌شمالی در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی (اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت، ریالی) براساس قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن کالای مشروحه ذیل را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به همراه ارزیابی‌کیفی فشرده در سامانه تدارکات الکترونیکی […]

  15 - فروردین - 1401

  ۳۴۸۸ مناقصه – شركت آب و فاضلاب استان زنجان – تأمین خدمات خودرویی

    هرگونه اتلاف قابل توجه آب(شکستگی لوله‌ها، باز بودن لوله‌ها، هدر روی آب در هر نقطه)را به مرکز ارتباطات مردمی(۱۲۲)اطلاع دهید. آگهي تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شركت آب و فاضلاب استان زنجان در نظر دارد انجام خدمات با اطلاعات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکت‌های حائز شرایط واگذار نماید.   ۱-      نام […]

  14 - فروردین - 1401

  ۳۴۸۷ مناقصه – شركت آب و فاضلاب استان زنجان – تأمین خدمات خودرویی

  هرگونه اتلاف قابل توجه آب (شکستگی لوله‌ها، باز بودن لوله‌ها، هدر روی آب در هر نقطه) را به مرکز ارتباطات مردمی (۱۲۲) اطلاع دهید. آگهي تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شركت آب و فاضلاب استان زنجان در نظر دارد انجام خدمات با اطلاعات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکت‌های حائز شرایط واگذار نماید. […]

  برو بالا