امروز 0
 • تاریخ : چهارشنبه - ۵ - مهر - ۱۴۰۲
 • برابر با : Wednesday - 27 - September - 2023
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های شهرداری فرمهین

  26 - اردیبهشت - 1401

  ۳۵۲۰ مزایده – شهرداری فرمهین – فروش تعداد یک قطعه از قطعات مسکونی کوی دانشگاه

  آگهی مزایده – مرحله دوم شهرداری فرمهین در نظر دارد به استناد مصوبه شماره یک صورت‌جلسه شماره ۷ مورخ ۱۵/۰۶/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر فرمهین، تعداد یک قطعه از قطعات مسکونی کوی دانشگاه – فاز دوم را به شرح ذیل از طریق مزایده‌عمومی با بهر‌ه‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذار نماید. متقاضیان می‌توانند از […]

  24 - اردیبهشت - 1401

  ۳۵۱۸ مناقصه – شهرداری فرمهین – تهیه و اجرای جدول‌گذاری سطح شهر

  مناقصه‌عمومی – مرحله دوم شهرداری فرمهین درنظر دارد به استناد مصوبه شماره ۴۹ مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر فرمهین نسبت به تهیه و اجرای جدول‌گذاری سطح شهر فرمهین به صورت پیمانی به پیمانکاران واجد‌شرایط از طریق مناقصه عمومی با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نماید. متقاضیان می‌تواننداز تاریخ ۱۷/۰۲/۱۴۰۱ لغایت پایان وقت […]

  17 - اردیبهشت - 1401

  ۳۵۱۲ مزایده – شهرداری فرمهین – فروش یک قطعه از قطعات مسکونی کوی دانشگاه

  آگهی مزایده – مرحله دوم شهرداری فرمهین در نظر دارد به استناد مصوبه شماره یک صورتجلسه شماره ۷ مورخ ۱۵/۰۶/۱۴۰۰شورای اسلامی شهر فرمهین، تعدادیک قطعه از قطعات مسکونی کوی دانشگاه – فاز دوم را به شرح ذیل از طریق مزایده‌عمومی با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذارنماید، متقاضیان می‌توانند از تاریخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۱ لغایت […]

  16 - اردیبهشت - 1401

  ۳۵۱۱ مناقصه – شهرداری فرمهین – تهیه و اجرای جدول گذاری سطح شهر

  مناقصه – شهرداری فرمهین – تهیه و اجرای جدول گذاری سطح شهر

  9 - اردیبهشت - 1401

  ۳۵۰۸ مزایده – شهرداری فرمهین – فروش تعدادیک قطعه از قطعات مسکونی کوی دانشگاه

  آگهی مزایده – مرحله دوم شهرداری فرمهین در نظر دارد به استناد مصوبه شماره یک صورتجلسه شماره ۷ مورخ ۱۵/۰۶/۱۴۰۰شورای اسلامی شهر فرمهین، تعدادیک قطعه از قطعات مسکونی کوی دانشگاه – فاز دوم را به شرح ذیل از طریق مزایده‌عمومی با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذارنماید، متقاضیان می‌توانند از تاریخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۱ لغایت […]

  6 - اردیبهشت - 1401

  ۳۵۰۶ مزایده – شهرداری فرمهین – فروش تعداد یک قطعه از قطعات مسکونی کوی دانشگاه

  آگهی مزایده –مرحله دوم شهرداری فرمهین در نظر دارد به استناد مصوبه شماره یک صورت‌جلسه شماره ۷ مورخ ۱۵/۰۶/۱۴۰۰شورای اسلامی شهر فرمهین، تعداد یک قطعه از قطعات مسکونی کوی دانشگاه –فاز دوم را به شرح ذیل از طریق مزایده‌عمومی با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذار نماید. متقاضیان می‌توانند از تاریخ ۳۰/۰۱/۱۴۰۱ لغایت […]

  29 - فروردین - 1401

  ۳۵۰۰ مزایده – شهرداری فرمهین – فروش یک قطعه از قطعات مسکونی کوی دانشگاه

  آگهی مزایده –مرحله دوم شهرداری فرمهین در نظر دارد به استناد مصوبه شماره یک صورت‌جلسه شماره ۷ مورخ ۱۵/۰۶/۱۴۰۰شورای اسلامی شهر فرمهین، تعداد یک قطعه از قطعات مسکونی کوی دانشگاه –فاز دوم را به شرح ذیل از طریق مزایده‌عمومی با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذار نماید. متقاضیان می‌توانند از تاریخ ۳۰/۰۱/۱۴۰۱ لغایت […]

  22 - فروردین - 1401

  ۳۴۹۴ مناقصه – شهرداری فرمهین – تهیه و اجرای جدول‌گذاری سطح شهر فرمهین

  مناقصه عمومی شهرداری فرمهین درنظر دارد به استناد مصوبه شماره ۴۹ مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر فرمهین نسبت به تهیه و اجرای جدول‌گذاری سطح شهر فرمهین به صورت پیمانی به پیمانکاران واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نماید. متقاضیان می‌تواننداز تاریخ ۱۵/۰۱/۱۴۰۱ لغایت پایان وقت اداری […]

  21 - فروردین - 1401

  ۳۴۹۳ مناقصه – شهرداری فرمهین – خرید و اجرای نصب دوربین پلاک

  استعلام بها شهرداری فرمهین در نظر دارد به استناد بند ۱ صورت‌جلسه شماره ۴۳ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر فرمهین نسبت به خرید و اجرای نصب دوربین پلاک خوان جهت میدان ورودی از سمت اراک به شهر فرمهین را از طریق استعلام بها با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نماید. لذا متقاضیان […]

  برو بالا