آگهی مناقصه

تنظیف رفت وروب ولایه روبی و برفروبی خدمات شهری مهاباد ((مرحله دوم))

شهـرداری مهـاباد به استناد بند 2 (مصوبه) شماره 5 مورخ 28/06/96 شورای محترم اسلامی شهر و برابر آگهی شماره 2262 روزنامه مناقصه، مزایده برابر بودجه مصوب سال 96 در نظر دارد نسبت به واگذاری پیمان خدمات شهری به پیمانکاران واجد شرایط (رتبه مجاز و صلاحیت دار در رشته خدماتی) از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید.

1-شرح مختصر موضوع مناقصه : واگذاری خدمات شهری (رفت و روب و تنظیف و حمل زباله و انجام کلیه‌ی امور مربوط به خدمات شهری) بصورت حجمی (2400 هکتار)

2-مبلغ برآورد پروژه ومحل تامین اعتبار و میزان سپرده شرکت در مناقصه:  

الف) مبلغ برآورد پروژه 53.315.444.592 ریال که تامین اعتبار آن از محل درآمدهای عمومی شهرداری می‌باشد.

ب) شرکت کنندگان در مناقصه باید میزان 5 درصد مبلغ پیمان را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب جاری شماره01/55555

شهرداری نزد بانک سپه مرکزی یا نقداً واریز یا به صورت ضمانت‌نامه بانکی معتبر ارائه نمایند.

3-مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه:

متقاضیان می­توانند از تاریخ 20/07/96 لغایت 01/08/96 با در دست داشتن معرفی‌نامه کتبی جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی : مهاباد شهرداری مهاباد امور قراردادها مستقر در واحد عمران - واقع چهارراه شیخ بابا مراجعه نمایند.

مهلت و تحویل اسناد مناقصه تا آخر ساعت اداری روز سه‌شنبه مورخه 02/08/96 واحد حراست شهرداری مرکزی بهمراه دریافت رسید تحویل می‌باشد.

تبصره 1) برابر ماده 19 قانون برگزاری مناقصه و مزایده و تبصره‌های ذیل آن:

جلسه بازگشایی روز پنج شنبه مورخ 04/08/96 راس ساعت 12 در اتاق جلسات شورای شهر واقع در ساختمان شورای اسلامی شهر مهاباد برگزار می‌گردد.

4-متقاضیان بایستی مبلغ 2.000.000 ريال به شماره حساب 60/99999 نزد بانک سپه به حساب شهرداری مهاباد واریز و به واحد امور قراردادهای فنی شهرداری جهت دریافت اسناد و مدارک مراجعه نمایند مضافاً جهت دریافت اسناد مناقصه (فیش واریزی گواهی صلاحیت پیمانکاری آخرین تغییرات شرکت و معرفی‌نامه شرکت الزامی است).

5-داوطلبان می‌بایستی تخصص کافی و لازم در زمینه موضوع مناقصه داشته و حداقل دارای گواهی صلاحیت انجام کار را از مراجع ذیصلاح قانونی را کسب کرده باشند. مضافاً اینکه برابر14-15تعهدات پیمانکار، پیمانکارانی که توانایی مالی پرداخت حقوق دو ماهه پرسنل تحت امر را داشته و گردش مالی حساب آنها برابر مقررات بانکی پیوست گردد و نیز دارای اساسنامه مرتبط با موضوع فراخوان، و ماشین آلات تجهیزات کافی حداقل 2 سال سابقه کار با ادارات دولتی یا شرکتهای خصوصی، داشتن رزومه کاری و رضایت‌نامه کتبی از کار فرمایان قبلی و طرح بدیع و خلاقانه با استانداردهای قانونی و اجرایی در موارد مشابه باشند و نیز به استناد قانون مدیریت پسماند مصوب سال1383 مجلس شورای اسلامی ماده 4 این قانون شهرداری مهاباد در نظر دارد طرح تفکیک از مبداء را همزمان با جمع آوری زباله اجرا نماید لذا شرکتهای دانش بنیان و وابسته به مراکز علمی و دانشگاهی درارزیابی فنی بازرگانی اولویت می‌باشند.

6-کلیه شرکت کنندگان می‌بایستی همزمان نسبت به تهیه اسناد و مدارک مناقصه و تحویل پاکتهای الف-ب- ج برابر مقررات معنونه اقدام نمایند.

7-رعایت منع مداخله کارکنان دولتی در رعایت مقررات و بخشنامه‌های شهرداری و مقررات نظام وظیفه عمومی و عدم سوء پیشینه کیفری جهت شرکت در ارزیابی الزامی است.

8-ارائه کپی برابر اصل مدارک مربوط به اسناد مناقصه وگواهی امضاء دردفترخانه رسمی صاحبان  الزامی است.

9-کارفرما در رد یا قبول هر یک از پاکات مناقصه و پیشنهادات از قبل و بعد مناقصه مختار بوده و هرگونه ادعا و اعتراض در این راستا از ناحیه شرکت کنندگان مخدوش می‌باشد.

10-هزینه چاپ و نشر آگهی مناقصه به تعداد برعهده برنده مناقصه می‌باشد.

11-داشتن کد اقتصادی و مقررات حاکم برآن و ارائه گواهی ثبت نام ارزش افزوده در مراجع مربوط الزامی است می‌بایستی جزء اسناد مناقصه پیوست گردد .

آدرس­: آذربایجان غربی مهـاباد خیابان امام خمینی «ره»- چهارراه شیخ بابا امور قراردادهای حوزه معاونت عمران

تلفن تماس : 2234142-0444

سایت اینترنتی شهـرداری مهـاباد : www.mahabadcity.ir

 

شهــرداری مهــاباد 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد