آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

 آگهی مناقصه

تنظیف رفت وروب ولایه روبی و برفروبی خدمات شهری مهاباد ((مرحله دوم))

شهـرداری مهـاباد به استناد بند 2 (مصوبه) شماره 5 مورخ 28/06/96 شورای محترم اسلامی شهر و برابر آگهی شماره 2262 روزنامه مناقصه، مزایده برابر بودجه مصوب سال 96 در نظر دارد نسبت به واگذاری پیمان خدمات شهری به پیمانکاران واجد شرایط (رتبه مجاز و صلاحیت دار در رشته خدماتی) از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید.

1-شرح مختصر موضوع مناقصه : واگذاری خدمات شهری (رفت و روب و تنظیف و حمل زباله و انجام کلیه‌ی امور مربوط به خدمات شهری) بصورت حجمی (2400 هکتار)

2-مبلغ برآورد پروژه ومحل تامین اعتبار و میزان سپرده شرکت در مناقصه:  

الف) مبلغ برآورد پروژه 53.315.444.592 ریال که تامین اعتبار آن از محل درآمدهای عمومی شهرداری می‌باشد.

ب) شرکت کنندگان در مناقصه باید میزان 5 درصد مبلغ پیمان را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب جاری شماره01/55555

شهرداری نزد بانک سپه مرکزی یا نقداً واریز یا به صورت ضمانت‌نامه بانکی معتبر ارائه نمایند.

3-مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه:

متقاضیان می­توانند از تاریخ 20/07/96 لغایت 01/08/96 با در دست داشتن معرفی‌نامه کتبی جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی : مهاباد شهرداری مهاباد امور قراردادها مستقر در واحد عمران - واقع چهارراه شیخ بابا مراجعه نمایند.

مهلت و تحویل اسناد مناقصه تا آخر ساعت اداری روز سه‌شنبه مورخه 02/08/96 واحد حراست شهرداری مرکزی بهمراه دریافت رسید تحویل می‌باشد.

تبصره 1) برابر ماده 19 قانون برگزاری مناقصه و مزایده و تبصره‌های ذیل آن:

جلسه بازگشایی روز پنج شنبه مورخ 04/08/96 راس ساعت 12 در اتاق جلسات شورای شهر واقع در ساختمان شورای اسلامی شهر مهاباد برگزار می‌گردد.

4-متقاضیان بایستی مبلغ 2.000.000 ريال به شماره حساب 60/99999 نزد بانک سپه به حساب شهرداری مهاباد واریز و به واحد امور قراردادهای فنی شهرداری جهت دریافت اسناد و مدارک مراجعه نمایند مضافاً جهت دریافت اسناد مناقصه (فیش واریزی گواهی صلاحیت پیمانکاری آخرین تغییرات شرکت و معرفی‌نامه شرکت الزامی است).

5-داوطلبان می‌بایستی تخصص کافی و لازم در زمینه موضوع مناقصه داشته و حداقل دارای گواهی صلاحیت انجام کار را از مراجع ذیصلاح قانونی را کسب کرده باشند. مضافاً اینکه برابر14-15تعهدات پیمانکار، پیمانکارانی که توانایی مالی پرداخت حقوق دو ماهه پرسنل تحت امر را داشته و گردش مالی حساب آنها برابر مقررات بانکی پیوست گردد و نیز دارای اساسنامه مرتبط با موضوع فراخوان، و ماشین آلات تجهیزات کافی حداقل 2 سال سابقه کار با ادارات دولتی یا شرکتهای خصوصی، داشتن رزومه کاری و رضایت‌نامه کتبی از کار فرمایان قبلی و طرح بدیع و خلاقانه با استانداردهای قانونی و اجرایی در موارد مشابه باشند و نیز به استناد قانون مدیریت پسماند مصوب سال1383 مجلس شورای اسلامی ماده 4 این قانون شهرداری مهاباد در نظر دارد طرح تفکیک از مبداء را همزمان با جمع آوری زباله اجرا نماید لذا شرکتهای دانش بنیان و وابسته به مراکز علمی و دانشگاهی درارزیابی فنی بازرگانی اولویت می‌باشند.

6-کلیه شرکت کنندگان می‌بایستی همزمان نسبت به تهیه اسناد و مدارک مناقصه و تحویل پاکتهای الف-ب- ج برابر مقررات معنونه اقدام نمایند.

7-رعایت منع مداخله کارکنان دولتی در رعایت مقررات و بخشنامه‌های شهرداری و مقررات نظام وظیفه عمومی و عدم سوء پیشینه کیفری جهت شرکت در ارزیابی الزامی است.

8-ارائه کپی برابر اصل مدارک مربوط به اسناد مناقصه وگواهی امضاء دردفترخانه رسمی صاحبان  الزامی است.

9-کارفرما در رد یا قبول هر یک از پاکات مناقصه و پیشنهادات از قبل و بعد مناقصه مختار بوده و هرگونه ادعا و اعتراض در این راستا از ناحیه شرکت کنندگان مخدوش می‌باشد.

10-هزینه چاپ و نشر آگهی مناقصه به تعداد برعهده برنده مناقصه می‌باشد.

11-داشتن کد اقتصادی و مقررات حاکم برآن و ارائه گواهی ثبت نام ارزش افزوده در مراجع مربوط الزامی است می‌بایستی جزء اسناد مناقصه پیوست گردد .

آدرس­: آذربایجان غربی مهـاباد خیابان امام خمینی «ره»- چهارراه شیخ بابا امور قراردادهای حوزه معاونت عمران

تلفن تماس : 2234142-0444

سایت اینترنتی شهـرداری مهـاباد : www.mahabadcity.ir

 

شهــرداری مهــاباد 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد