آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

آگهی تجدید مناقصه عمومی

نوبت اول

شرکت مدیریت تولید برق ری درنظر دارد انجام خدمات پرورش، توسعه و نگهداری فضای سبز به صورت مستمر و غیرمستمر (شامل: چمن، گیاه پوششی، گل، درخت، درختچه و ...) مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید،

ردیف

محل انجام خدمات موضوع مناقصه

مبلغ تضمین شرکت

در مناقصه

نوع تضمین شرکت

در مناقصه

1

استان تهران

300000.000 ريال

ضمانتنامه بانکی و فیش واریزی بانکی

لذا در همین ارتباط از کلیه اشخاص حقوقی که قادر به انجام خدمات فوق می‌باشند دعوت می‌گردد جهت دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی، از تاریخ درج اولین آگهی  25/11/1396  لغایت 02/12/1396 با ارائه معرفي‌نامه کتبي و فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ريال به حساب شماره 0202017353008 بانک ملی شعبه باقر شهر کد 817 به آدرس تهران شهر ری جاده قدیم قم باقرشهر انتهای بلوار فلسطین شرکت مدیریت تولید برق ری ( نیروگاه گازی ) امور بازرگانی و انبار (تلفن : 6-55221460 به داخلی 7577 ) و یا به سایت اینترنتی iets.mporg.ir  بخش مناقصات مراجعه نموده و اسناد مربوطه را دريافت و پس از تکميل همراه با اسناد و مدارک خواسته شده حداکثر تا پايان وقت اداري روز یکشنبه مورخ13/12/1396 به نشاني مذکور در فوق تسليم  مناقصه‌گذار نمايند.

 

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد