آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

فراخوان مناقصه يك مرحله‌اي

انجام تعميرات اساسي اتاق عمل بيمارستان طالقاني اراك

دانشگاه علوم پزشكي اراك در نظر دارد اجراي تعميرات اساسي اتاق عمل بيمارستان طالقاني اراك را به شماره 35-96 از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به را به شرکت‌های پیمانکاری دارای سابقه احداث و تکمیل پروژه‌های مشابه از قبیل احداث بخش‌ها یا مراکز درمانی و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (حداقل رتبه 5  ابنیه و رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات ) از مبادی ذیربط واگذار نماید. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و بازگشايي پاكت‌ها ازطريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس

www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضويت قبلي ؛ مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 21/12/1396مي‌باشد.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: تا تاريخ 07/01/1397ساعت19:00

مهلت زماني ارائه پيشنهاد قيمت : روز شنبه تاريخ 18/01/1397ساعت19:00

زمان بازگشايي پاكت‌ها : روز يكشنبه تاريخ 19/01/1397ساعت10:00   

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت‌هاي الف:

 آدرس اراك خيابان شهيد شيرودي خيابان اعلم الهدي جنب بيمارستان اميركبير اراك ستاد دانشگاه علوم پزشكي اراك امور حقوقي و قراردادها و تلفن 08633130252

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس 41934-021

دفتر ثبت نام : 08633245248


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد