آگهي مناقصه عمومي دو مرحله‌اي به شماره 5-97

نوبت اول

موضوع مناقصه: خريد 324000 عدد انواع پلمپ

 مناقصه‌گزار: شركت توزيع نيروي برق استان كردستان

تاريخ خريد اسناد: 30/1/97 لغايت 6/2/97

تاريخ تحويل اسناد: حداكثر 16/2/97

تاريخ بازگشايي پاكات الف و ب: 17/2/97

تاريخ بازگشايي پاكات ج: 24/2/97

نوع تضمين: صرفاً به صورت ضمانتنامه بانكي يا واريز وجه نقد به حساب شركت.

مبلغ تضمين: 247.000.000 ريال

محل خريد اسناد: شرايط مناقصه عمومي و مدارك مرتبط در آدرس www.kurdelectric.com از تاريخ 30/1/97 لغايت 6/2/97 قابل دانلود مي‌باشد.

محل تحويل اسناد: دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سايت اداري

ü      مبلغ پيش پرداخت حداكثر تا سقف 15% مبلغ پيشنهادي بعد از عقد و مبادله قرارداد به درخواست برنده مناقصه قابل پرداخت مي باشد

ü      استعلام‌هاي مربوط به خريدهاي متوسط (بدون برگزاري مناقصه) جهت كليه كالاهاي مورد نياز در سايت شركت توزيع به آدرس www.kurdelectric.com درج مي‌گردد

ü      ارائه كد كاربري ثبت نام در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات جهت درج اطلاعات برنده مناقصه الزامي مي‌باشد.

هزينه درج دو نوبت آگهي بعهده برنده مناقصه مي‌باشد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج است.

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت توانير ( (WWW.tavanir.org.irشركت توزيع برق (www.kurdelectric.com) يا سايت پايگاه ملي مناقصات (iets.mporg.ir) مراجعه و يا با شماره تلفن‌هاي 10-33283601 087 داخلي 2054 و 2055 تماس حاصل فرماييد. 

شركت توزيع نيروي برق استان كردستان


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد