آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله‌اي به شماره 5-97

نوبت اول

موضوع مناقصه: خريد 324000 عدد انواع پلمپ

 مناقصه‌گزار: شركت توزيع نيروي برق استان كردستان

تاريخ خريد اسناد: 30/1/97 لغايت 6/2/97

تاريخ تحويل اسناد: حداكثر 16/2/97

تاريخ بازگشايي پاكات الف و ب: 17/2/97

تاريخ بازگشايي پاكات ج: 24/2/97

نوع تضمين: صرفاً به صورت ضمانتنامه بانكي يا واريز وجه نقد به حساب شركت.

مبلغ تضمين: 247.000.000 ريال

محل خريد اسناد: شرايط مناقصه عمومي و مدارك مرتبط در آدرس www.kurdelectric.com از تاريخ 30/1/97 لغايت 6/2/97 قابل دانلود مي‌باشد.

محل تحويل اسناد: دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سايت اداري

ü      مبلغ پيش پرداخت حداكثر تا سقف 15% مبلغ پيشنهادي بعد از عقد و مبادله قرارداد به درخواست برنده مناقصه قابل پرداخت مي باشد

ü      استعلام‌هاي مربوط به خريدهاي متوسط (بدون برگزاري مناقصه) جهت كليه كالاهاي مورد نياز در سايت شركت توزيع به آدرس www.kurdelectric.com درج مي‌گردد

ü      ارائه كد كاربري ثبت نام در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات جهت درج اطلاعات برنده مناقصه الزامي مي‌باشد.

هزينه درج دو نوبت آگهي بعهده برنده مناقصه مي‌باشد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج است.

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت توانير ( (WWW.tavanir.org.irشركت توزيع برق (www.kurdelectric.com) يا سايت پايگاه ملي مناقصات (iets.mporg.ir) مراجعه و يا با شماره تلفن‌هاي 10-33283601 087 داخلي 2054 و 2055 تماس حاصل فرماييد. 

شركت توزيع نيروي برق استان كردستان


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد