آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

نوبت اول

شماره فراخوان

موضوع مناقصه

شهرستان

مبلغ برآورد

(میلیون ریال)

مبلغ تضمین

(میلیون ریال)

مدت اجرا

محل تامین اعتبار

200970040000001

آبرسانی مجتمع صلح آباد

بجستان

737/14

737

8ماه

20درصد نقد مابقی اسناد

200970040000002

آبرسانی روستای قره شاهوردی

قوچان

811/7

391

8ماه

15درصد نقد مابقی اسناد

200970040000003

آبرسانی مجتمع قوش سربزی

سرخس

642/2

3ماه

3ماه

صددرصد اسناد

200970040000004

آبرسانی روستای ددانلو

قوچان

153/8

408

8 ماه

15درصد نقد مابقی اسناد

200970040000005

آبرسانی روستای ایده لیک

کلات

243/4

213

6ماه

صد در صد اسناد

تاریخ بارگذاری

مهلت دریافت

مهلت بارگذاری

مهلت تحویل پاکت « الف»

زمان بازگشایی

ساعت بازگشایی

29/01/97

02/02/1397

14/02/1397

پایان وقت اداری 13/02/1397

15/02/1397

30 :9

شماره فراخوان

موضوع مناقصه

شهرستان

مبلغ برآورد

(میلیون ریال)

مبلغ تضمین

(میلیون ریال)

مدت اجرا

محل تامین اعتبار

200970040000006

آبرسانی ویرانی فاز 5(مغان)

طرقبه شاندیز

086/4

205

3 ماه

20درصد نقد مابقی اسناد

200970040000007

آبرسانی مجتمع لایین فاز 8

کلات

006/19

951

3ماه

20درصد نقد مابقی اسناد

200970040000008

آبرسانی روستای ممیزاب

تربت جام

354/2

118

3 ماه

30درصد نقد مابقی اسناد

200970040000009

آبرسانی روستای بزنگان

سرخس

010/8

405

8ماه

عمرانی - اسناد خزانه

200970040000010

آبرسانی روستای کلاته باغ

نیشابور

661/7

384

6ماه

15درصد نقد مابقی اسناد

تاریخ بارگذاری

مهلت دریافت

مهلت بارگذاری

مهلت تحویل پاکت « الف»

زمان بازگشایی

ساعت بازگشایی

29/01/97

03/02/1397

15/02/1397

پایان وقت اداری 15/02/1397

16/02/1397

30 : 9

محل بازگشایی: سالن جلسات شرکت  آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی به نشانی مشهد - بلوار ارشاد-بین ارشاد 6 و 8  پلاک106 کد پستی 9185837171

                         

*****   مدت اعتبار پیشنهاد قیمت سه (3) ماه می‌باشد ****

شرایط مناقصه‌گران: داشتن گواهی صلاحیت پیمانکاری با حداقل رتبه 5 آب و صلاحیت ایمنی کار الزامیست.

اسناد از طریق سایت https://www.setadiran.ir  قابل دریافت می‌باشد.( مبلغ دریافت اسناد 1.000.000 ریال می‌باشد)

پاکت الف (تضمین فرآیند ارجاع کار) باید دارای سه ماه اعتبار(از تاریخ بارگذاری اسناد)، به نام شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی،  با درج نام پروژه و نام شرکت مناقصه‌گر باشد .

   شماره تماس : 37657194(051) و 37679661(051) داخلی 151 و 138                              

«روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی»


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد