آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله‌اي به شماره 12-97

موضوع مناقصه: احداث 0.5 كيلومتر شبكه فشار متوسط هوايي نفوذي ديرمولي، احداث 1.225 كيلومتر شبكه فشار متوسط هوايي مسير پيروه موچش، احداث 4.706 كيلومتر شبكه فشار متوسط هوايي ارتباطي فيدر اميرآباد و پنيران (جهت ايمان طيور) شهرستان كامياران به صورت كليد دردست (از محل طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تأمين اعتبار مي‌گردد)

 مناقصه‌گزار: شركت توزيع نيروي برق استان كردستان

تاريخ خريد اسناد: 25/2/97 لغايت ساعت 19 روز شنبه مورخ 5/3/97

تاريخ تحويل و بارگذاري اسناد: حداكثر تا ساعت 14 روز يكشنبه مورخ 20/3/97

تاريخ بازگشايي پاكات الف و ب: ساعت 9 روز دوشنبه مورخ 21/3/97

تاريخ بازگشايي پاكات ج: ساعت 9 روز چهارشنبه مورخ 23/3/97

نوع تضمين: صرفاً به صورت ضمانتنامه بانكي يا واريز وجه نقد به حساب جاري شماره 2175094207009  نزد بانك ملي مركزي  بنام  تمركز وجوه سپرده شركت توزيع برق استان كردستان 

مبلغ تضمين:  107.000.000 ريال

محل خريد اسناد: شرايط مناقصه عمومي و مدارك مرتبط در آدرس www.setadiran.ir از تاريخ 25/2/97 لغايت ساعت 19 روز شنبه مورخ 5/3/97 قابل دانلود مي‌باشد.

محل تحويل پاكات الف: دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سايت اداري 

هزينه درج دو نوبت آگهي بعهده برنده مناقصه مي‌باشد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج است.

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت توانير ( (WWW.tavanir.org.irشركت توزيع برق (www.kurdelectric.com) يا سايت پايگاه ملي مناقصات (iets.mporg.ir) مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 10-33283601 087 داخلي 2054 و 2055 تماس حاصل فرماييد. 

شركت توزيع نيروي برق استان كردستان


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد