آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

 آگهي مناقصه عمومی يك مرحله‌اي

نوبت اول

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان تهران در نظر دارد

1- عمليات تكميلي احداث تقاطع غير همسطح سيمان واقع در بزرگراه امام رضا(ع) شماره  200974572000005

2- نصب و راه اندازي 14 دستگاه سامانه نظارت تصويري و عمليات برق رساني به سه سامانه نظارت تصويري آزاد راه تهران پرديس و تهران- ساوه) شماره 200974572000004

3- تثبيت و اجراي لايه‌هاي حفاظتي در راههاي روستايي شرق استان تهران ( پرديس شميرانات، دماوند و فيروز كوه شماره 200974572000006

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزايده از سایت : ساعت19روز چهارشنبه تاریخ  09/03/1397

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت9 صبح روز يكشنبه تاریخ  20/03/1397

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت11 صبح روز يكشنبه تاریخ  20/03/1397

تلفن تماس جهت پاسخگويي: 4-77909091 داخلي 316

تلفن سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :41934-021

دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد