آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

آگهي تجدید مناقصه شماره  04/97

سازمان: شركت حمل و نقل ريلي رجاء

موضوع مناقصه: تعمیرات مجموعه‌ها والمانهای ترمز واگنها

 محل انجام خدمات : كارگاه‌هاي تعميراتي كارفرما در تهران مي‌باشد.

محل دريافت اسناد و بازگشايي پيشنهادها: تهران- خيابان كريم‌خان زند- نبش سنائي- شركت حمل و نقل ريلي رجاء-  طبقه دوم- مديريت تداركات- اتاق 203- گروه تامين قطعات و قراردادهاي فني

مهلت دريافت اسناد: تا پايان وقت اداري روز یکشنبه 03/04/97

مهلت ارائه  پيشنهادات: تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ  13/04/97

ساعت و روز قرائت پيشنهادات : ساعت 15:00 چهارشنبه مورخ  13/04/97

ميزان سپرده شـركت در مناقصه: مبلغ دو میلیارد و پانصد ميليون (2.500.000.000) ريال به صورت ضــــمانتنامه‌ بانكي يا يك‌ فقره‌ چك‌ تضميني‌ بانكي‌ در وجه شركت حمل و نقل ريلي رجاء

قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: واريز مبلغ يكصد هزار ريال به حساب شماره 0108884965005 و کد شناسه 173400055 نزد بانك ملي ايران شعبه انبار توشه به نام حساب درآمد شركت رجاء

 

ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج گرديده است.

شركت حمل ونقل ريلي رجاء


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد