آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

آگهی مزایده کتبی

نوبت اول

شهرداری آزادشهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 118 مورخه 03/03/97 شورای محترم اسلامی شهر آزادشهر جایگاه GNG شماره 1 و 2 را جهت بهره برداری به بخش خصوصی واجد شرایط اشخاص حقیقی و حقوقی به مدت یک سال شمسی واگذار نماید. (متقاضیان واجد می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به شهرداری آزادشهر مراجعه نمایند.)

1-متقاضیان می‌توانند با مراجعه حضوری و با ارائه مدارک لازم نسبت به دریافت اسناد و مدارک مربوطه از دبیرخانه و یا از طریق مراجعه به سایت اینترنتی شهرداری آزادشهر به آدرس: www.Azadshahr.ir جهت طی مراحل قانونی برای شرکت در مزایده اقدامات لازم را معمول نمایند.

2-متقاضیان می‌بایست قبل از شرکت در مزایده کتبی از محل مذکور بازدید به عمل آورند.

3-در صورتیکه برندگان اول، دوم و سوم از اجاره بهره برداری منصرف شوند سپرده‌های آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4-شهرداری در رد یا قبولی یک یا کلیه پیشنهادات مختار می‌باشد.

5-قیمت پایه جایگاه:

ردیف

شرح

قیمت پایه

5 % سپرده

شماره حساب سپرده

1

CNG شماره یک

350.000.000

210.000.000

16943013695.03

2

CNG شماره دو

270.000.000

162.000.000

16943013695.03

6-شرکت کنندگان می‌بایستی مبلغ سپرده ذکر شده در جدول بالا را بصورت نقد به حساب سپرده مذکور بنام شهرداری آزادشهر نزد بانک سپه شعبه شهید بهشتی آزادشهر واریز و یا ضمانت‌نامه بانکی ارائه نمایند.

7-شرکت کنندگان می‌بایستی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 10/04/97 نسبت به ارائه مدارک در سه پاکت سربسته که پاکت الف: حاوی اسناد و مدارک و تاییدیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، پاکت ب: اصل فیش سپرده و پاکت ج: حاوی برگ پیشنهاد قیمت خواهد بود اقدام نمایند.

8-جلسه کمیسیون عالی معاملاتی روز دوشنبه مورخه 11/04/97 ساعت 12 در محل شهرداری آزادشهر تشکیل و برنده مزایده اعلام خواهد شد.

9-به پیشنهادات مشروط، مخدوش و مبهم به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10-کلیه هزینه‌های تعمیرات در طول بهره برداری و اورهال در اتمام قرارداد بعهده بهره بردار خواهد بود.

11-پیشنهاد دهندگان باید شرایط آگهی را به دقت مطالعه نموده و با آگاهی کامل از مفاد آن، نسبت به تکمیل فرم تقاضا و واریز مبلغ سپرده اقدام و مدارک درخواستی را بطور کامل ارائه نمایند.

12-آیین‌نامه مالی شهرداریها نیز حاکم بر مزایده می‌باشد.

13-پرداخت هزینه چاپ آگهی مزایده بعهده برنده مزایده خواهد بود.

انتشار مرحله اول:‌ پنجشنبه 24/03/97

انتشار مرحله دوم: پنجشنبه 31/03/97 

شهرام سعیدی- شهردار آزادشهر


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد