آگهی مزایده عمومی

( یک مرحله‌اینوبت دوم)

1-دستگاه مزایده‌گزار:شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران.

2-موضوع مزایده: فروش انواع ضایعات فلزی انواع آهن آلات و فولاد ، ضایعات اتصالات و شیرآلات چدنی آب، ضایعات آهنی بدنه خودرو،اسکلت تابلو برق،کمد و لوازم اداری و صنعتی فلزی اسقاطی،منبع آهنی آب و ...

3-مدت تحویل و بارگیری اقلام مزایده :45 روز کاری از تاریخ ابلاغ به برنده مزایده.

4-مهلت و محل دریافت اسناد مزایده :متقاضیان شرکت در مزایده می‌توانند حداکثر تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 7/12/96 با نامه درخواست و کارت شناسایی معتبر و فیش بانکی واریز شده هزینه خرید اسناد به این شرکت به نشانی ورامین  مجتمع ادارات  خیابان دولت  دفتر مرکزی شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران  دبیرخانه مرکزی تلفن : 36270015  021 مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.

5-مبلغ تضمین شرکت در مزایده : به میزان 5 (پنج) درصد مبلغ کل پیشنهادی و به صورت یکی از انواع ذیل می‌باشد:

الف-ارائه ضمانت‌نامه بانکی معتبر به مبلغ تضمین (5 درصد مبلغ پیشنهادی) بنام شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران.

ب- فیش واریز نقدی به مبلغ تضمین(5 درصد مبلغ پیشنهادی) به حساب جاری سیبا به شماره 0108380974006 نزد بانک ملی ایران شعبه مجتمع اداری ورامین بنام شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران.

به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده‌های مخدوش یا سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6-مهلت و محل تحویل پیشنهادها:تا ساعت 15روز یکشنبه مورخ 20/12/96 به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی مذکور.

7-زمان ومحل گشایش پیشنهادها :ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 21/12/96 در محل دفتر مرکزی شرکت.

8-هزینه درج دو نوبت آگهی به عهده برنده مزایده می‌باشد.

9-سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

10-هزينه خريد اسناد :500.000 ريال (پانصد هزار ريال) می‌باشد که باید به حساب شماره 0108380974006 بانک ملی ایران واریز و فیش آن به دبیرخانه مرکزی ارائه گردد.

11-نشانی سایتهای اینترنتی:(http://www.tpww.ir), (http://www.nww.ir), (http://www.iets.mporg.ir

شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد